Vodný prvok by nemal chýbať v žiadnej záhrade, ani v tej najmenšej. Len treba zvoliť riešenie, ktoré bude v súlade s daným prostredím.

 

vodageo1

 

V moderných záhradách sa napríklad uplatnia jazierka pravouhlých tvarov. Pôsobia jednoducho, moderne a vyžaruje z nich harmónia. Skvele zapadnú medzi zeleň, niekedy jej pomôžu viac vyniknúť. Môžu mať podobu štvorca, obdĺžnika alebo dlhého kanála.


Voda v tejto forme pritom nie je žiadnou novinkou. Už v minulosti boli vodné plochy rôznych geometrických tvarov obľúbené v šľachtických záhradách a dodnes ich v nich môžeme vidieť. V posledných rokoch obľuba tohto prvku ožíva, dostáva modernejšiu podobu a uplatnenie najmä v moderne štylizovaných mestských záhradných kompozíciách.


Tvar, veľkosť a hĺbka


Voľba konkrétnej podoby a veľkosti tohto vodného prvku by mala korešpondovať s celkovým konceptom a rozlohou záhrady. Hoci ide o riešenie ideálne pre menšie záhrady, rozlohovo väčšie záhrady môžu s týmto prvkom docieliť oveľa viac. Dlhší vodný kanál sa napríklad môže lámať a rafinovane prepájať rôzne záhradné zákutia. Vodná nádrž v tvare štvorca zasa môže nadviazať na dlhší vodný kanál a pod. Možností je viacero.
Samotné vodné nádrže by nemali byť príliš plytké. Optimálnou hĺbkou 60 cm sa zabráni prehrievaniu vody v letnom období a nežiadúcej tvorbe rias.


Ak vás už teraz predstava takejto podoby jazierka zaujala, zrejme oceníte, že ich budovanie je o niečo jednoduchšie než vytváranie klasických jazierok nepravidelných tvarov.

 

vodageo4

 

Zážitok pri pohľade na hladinu


Jedným z najkrajších zážitkov, ktoré môžeme vnímať vo voľnej prírode je pozorovanie odrazov korún stromov, jednotlivých listov alebo oblakov na vodnej hladine. Prečo si to nedopriať aj v pohodlí svojej záhrady? Umožnia vám to napríklad aj jazierka pravidelných tvarov.


Samotný odraz na vodnej hladine dokonca budete vnímať intenzívnejšie než ten vo voľnej prírode. Nemalý vplyv na to bude mať aj obruba jazierka, ktorá podporuje dojem, že ide o rám obrazu...

 

vodageo2

 

Zladenie a výber materiálu


Formálne pôsobiace vodné nádrže ladia k moderným, skôr nižším budovám, avšak nemusí to byť pravidlo, ktorého sa treba striktne držať. Veľa ukážkových príkladov by ste našli aj v starších záhradách. Okrem bežných záhrad môžu takéto jazierka vkusne doplniť aj dvory alebo átriá, niekedy aj predzáhradky.


Nezabudnite, že pri budovaní tohto vodného prvku je vždy dôležité uprednostniť materiál, ktorý sa už na danom pozemku nachádza. Zopakovať môžete, napríklad na obrubu, materiál z akého pozostáva dlažba alebo oplotenie. Hodí sa prírodný kameň, pohľadový betón, patinujúca oceľ, nerez alebo tiež pálená tehla.


Ako rýchly základ týchto jazierok poslúžia napríklad pravouhlé plastové nádrže, ktoré treba zapustiť do terénu. Nevyhnutné bude tiež dôkladné zamaskovanie ich okrajov.
Väčšina týchto jazierok sa vyznačuje pokojnou hladinou. Nemusí to byť jediná voľba. Náročnejšou formou sú nádrže doplnené o dynamický vhodný prvok, napríklad vodnú kaskádu. Hoci ide o finančne náročnejšie riešenie, získate ďalší benefit – atraktívnu zvukovú kulisu.

 

voda geo3

 

Orámovanie a dno


Akú podobu dať takémuto jazierku? Rozhodnúť sa môžete pre jeho úplné zapustenie alebo polozapustenie. V druhom prípade treba počítať s tým, že pôjde o vizuálne nápadnejšie riešenie, ktoré niekedy môže pôsobiť rušivo.
Dobé je zvážiť aj výber orámovania jazierka. Na výber máte nápadnejšie riešenie – hrubší a širší rám alebo úplne nenápadné, takmer skryté okraje.


Nádrže s nenápadnejšími okrajmi viac vyniknú v spojení s bujnejšom zeleňou. Zrak pozorovateľa totiž nie je až tak upriamovaný na rám ale samotnú vodnú hladinu a okolitú zeleň. Jazierka so širšou obrubou sa najlepšie uplatnia v minimalistickej kompozícii. Vyniknú ak sú napríklad súčasťou peknej trávnatej plochy.


Patričnú pozornosť treba venovať aj riešeniu stien a dna. Ideálne je tmavšie dno aj tmavé steny, podporuje to viditeľnosť zaujímavého obrazu na hladine. Dno by ale nemalo byť príliš nápadné. Môže byť vysypané prírodným štrkom alebo lámaným kameňom, nikdy nie výraznej farebnosti.

 

vodageo3

 

Umiestnenie


Jazierko dokonalých geometrických tvarov môže byť decentne orámované nie príliš vysokou zeleňou zeleňou alebo vsadené do udržiavanej trávnatej či štrkovej plochy. Uplatní sa v prednej časti záhrady, v blízkosti odpočívadiel a relaxačnej zón. Nič nepokazíte ak bude súčasťou terasy alebo spevnenej plochy v blízkosti domu.


Rastliny a svetlo


Hoci to nie je nutné, aj tieto jazierka si môžete doplniť vhodným vodným rastlinstvom. Nevyberajte však príliš veľa druhov, stačí jeden dva. V jazierkach so stojatou vodou sa uplatnia lekná. Dôležité je ale nechať vyniknúť aj voľnú vodnú hladinu. Rozlohovo menšie jazierka pravidelných tvarov netreba dopĺňať rastlinami vôbec.

 

 


Významnou súčasťou týchto vodných plôch je aj osvetlenie. Vďaka nemu sú pôsobivé aj vo večerných hodinách. Rozhodnúť sa môžete pre podvodné reflektory ale štýlové plávajúce svietidlá.
Oceniteľnou súčasťou brehov väčších pravouhlých vodných nádrží môže byť drevené mólo, naň si rozložíte záhradný nábytok a vytvoríte menšiu relaxačnú zónu.

 

Napísal: Daniel Košťál
Foto: autor

Pin It