Zahradnymagazin.sk je špecializovaný internetový portál pre obdivovateľov a pestovateľov zelene, pre milovníkov kvetov, záhradného a exteriérového dizajnu. Založený bol v roku 2014. Jeho cieľom je prezentovať starostlivosť o zeleň ako moderný spôsob trávenia voľného času a návod ako záhradníčiť štýlovo a zážitkovo. 

 

Prinášame vám užitočné, praktické a aktuálne informácie, inšpirácie a zaujímavé trendy týkajúce sa záhrad, záhradného dizajnu a zelene. Publikované poznatky pochádzajú zo Slovenska i zo zahraničia. Pre ich prezentáciu sme zvolili modernú a efektívnu formu, v online prostredí. Užitočné tipy, rady a inšpirácie je tak možné sledovať a využívať kedykoľvek.

 

Informácie, ktoré na portáli nájdete, sú odborné, podložené štúdiom záhradníctva, praxou a skúsenosťami. Pochádzajú z reálnych záhrad, z terás, balkónov a dvorov. Viaceré sú aj výsledkom našich pestovateľských skúseností. Redakčnej práci sa totiž venujeme často aj popri našom bežnom záhradníčení.

 

Námety na články a poznatky získavame aj návštevami významných záhradníckych podujatí, veľtrhov a odborných prezentácií na Slovensku i v zahraničí. Počas cestovania vyhľadávame zaujímavé botanické záhrady, arboréta a ukážkové verejné, či súkromné záhrady, najmä v krajinách, kde je starostlivosť o záhrady na vysokej úrovni. Naše postrehy si prirodzene nechceme nechať len pre seba, preto u nás nájdete aj informácie, ktoré majú charakter cestovateľských reportáží. 

 

Okrem textov si dávame záležať aj na obrázkoch. Tie sú neodmysliteľnou súčasťou článkov a veríme, že aj vhodne inšpirujú. Veľká časť publikovaných fotografií je zhotovená nami, priamo v teréne, uprostred zelene. Malý výber z našej tvorby si môžete pozrieť aj v sekcii Galéria

 

Starostlivosť o rastliny, záhradný dizajn, floristika a fotografovanie sú pre nás profesiou, vášňou a záľubou. Radi by sme prispeli k rozšíreniu okruhu milovníkov kvetov a záhrad a dokázali, že záhradníčenie nemusí byť spojené vždy len s námahou a rutinnou prácou.

 

stylovo2017

 

Veríme, že s našou pomocou sa vám podarí vytvoriť si vo svojej blízkosti pôvabný zelený priestor. Budeme radi, ak sa s nami o svoje skúsenosti, postrehy či zaujímavé výpestky podelíte.

 

Tvorcovia odborného portálu Zahradnymagazin.sk