Ak máte záhradu na svahu, môže byť o niečo viac atraktívna než tá na rovine. Prispejú k tomu napríklad aj suché kvetinové múriky. Akú podobu môžu mať?

 

murik2019uvod

 

Ide o drobné stavby, ktoré krášlia, zároveň sú prívetivou formou rozdelenia priestoru alebo jednou z vhodných alternatív riešenia svahovitého terénu. Najčastejšie vedú v rovnej alebo oblúkovitej línii, čo je zaujímavá voľba pre vidiecke a romantické záhrady. Suché kvetinovú múriky umožnia zvládnuť dve alebo až tri výškové úrovne.


V záhradnej tvorbe sa suché kvetinové múriky využívajú veľmi dlho, v súčasnosti záujem o tento prvok opäť ožíva. Uplatnia sa v moderných aj tradičných vidieckych záhradách. Od toho sa odvíja ich podoba a tiež spôsob výsadby. Bez vhodnej zelene totiž pôsobia fádne.


V prírodných záhradách sa suché kvetinové múriky stávajú vhodným životným priestorom pre rôzne užitočné živočíchy. Vytvoriť si suché kvetinové múriky môžete na slnečných aj tienistých miestach. Výhodou je, že ich môžete nielen rýchlo vybudovať ale aj odstrániť, prípadne rozobrať a postaviť inde.

 

skalkamurik


Výber materiálu


Pred výstavbou suchého kvetinového múrika si naplánujte nielen jeho umiestnenie, ale aj rozmery a to, akým spôsobom budete stavať. Na stavbu sa využíva prírodný kameň - žula, bridlica či pieskovec, niekedy aj vápenec. Odporúčam použiť len jeden druh horniny. Ideálne ten, ktorý sa ťaží alebo vyskytuje v okolí. Obvykle je lacnejší a pôsobí v danom prostredí najprirodzenejšie. Horniny na stavbu múrika si celkom jednoducho zadovážite aj v špeciálnych predajniach s kamenivom alebo v hobbymarketoch.


Nezabudnite ani na drobný kameninový mulč. Časť vysypete v priestore pred múrikom, časť na jeho vrchnú časť. Odporúčam zvoliť jednotný materiál, prípadne aspoň rovnakú farebnosť s použitými horninami.
Vybudovanie suchých kvetinových múrikov nie je materiálovo ani časovo náročné, dokonca ani finančne. Menšie múriky zvládne vybudovať šikovnejší domáci majster, tie väčšie bude lepšie prenechať odborníkom.

 

muriktarica


Kvalitné základy


Nevyhnutnosťou sú aj pri stavbe kvetinového múrika pevné základy. Tieto nemusia byť betónové, mali by však byť dostatočne hlboké, vždy zapustené pod úroveň terénu. Odporúčaná hĺbka základov je 40 cm, avšak závisí od výšky múrika. Základ obvykle tvorí dostatočne vysoká vrstva štrku a piesku. Ak je podložie nepriepustné, bude potrebné zabudovať aj drenážne rúrky.


Prvé kamene, vždy tie najväčšie, zapustite asi do polovice, priamo do podložia. Ďalšie ukladajte mierne šikmo, plochou stranou jeden na druhý, vždy smerom k svahu (sklon min. 10 %). Tým zabránite nakláňaniu múrika dopredu. Ešte pred začatím ukladania jednotlivých kameňov si natiahnite špagát. Bude vám užitočnou pomôckou počas celého procesu budovania múrika.


Stavbu suchého múrika je efektívnejšie uskutočňovať vo dvojici. Akonáhle dokončíte jednu vrstvu, dosypte okolo jednotlivých kameňov štrkovitú zeminu a vyplňte prípadnú medzeru medzi svahom a múrikom. Vznikajúci suchý múrik získa týmto lepšiu stabilitu. Do výšky 1,3m nie je potrebné použiť žiaden spojivový materiál.


Jednotlivé kamene ukladajte tak, aby sa vzájomne prekrývali, aby sa vykrývali škáry. Zabránite vzniku medzier v tvare kríža. Občas nejaký kameň môžete umiestniť dlhšou stranou aj priečne do svahu. Múrik zakončite vrstvou plochých a mierne prečnievajúcich kameňov.

 

muriky

 

Kvitnúce štrbiny


Do niektorých vzniknutých štrbín suchého múrika nasypte substrát a vysaďte rastliny. Vo vidieckych záhradách vynikne rozmanitejší mix rastlín, v moderných mestských vsaďte naopak na jeden – dva rastlinné druhy, vždy je vhodnejšie zvoliť z každého druhu viac jedincov.


Do suchých a na slnku situovaných múrikov je sortiment vhodných rastlín najbohatší. Odporúčam suchomilné skalničky a trvalky, napríklad rozchodníky (Sedum), zvončeky (Campanula), taričky (Aubrieta), floxy (Phlox subulata), mydlice (Saponaria), lomikamene (Saxifraga) alebo klinčeky (Dianthus). Hodiť sa bude aj poniklec (Pulsatilla), devätorník (Helianthemum), materina dúška (Thymus), iberka (Iberis), tarice (Alyssum), trávnička (Armeria), pupalka (Oenothera) a ďalšie. Nádherné sú v suchých múrikoch aj nižšie okrasné trávy.

 

arabka


V polotieni a tieni zasa možno využiť niektoré druhy papraďorastov, chochlačku (Corydalis), zvončeky (Campanula), pakost (Geranium), čerkáč (Lysimachia), astilby (Astilbe) a ďalšie.
Ideálne je skombinovať vzpriamene rastúce a tiež poliehavé-vankúšovité druhy, ktoré budú cez múrik prevísať. Oceníte najmä druhy kompaktnejšieho a nižšieho rastu a také, ktoré dlhšie kvitnú. Rýchlo až agresívne rastúce druhy sa na tieto miesta nehodia a ani tie, ktoré vyžadujú trvale vlhkú pôdu.


Na vrchol múrika môžete vysadiť aj niektoré nižšie a kompaktnejšie dreviny (napríklad kručinku, levanduľu, santolínu, bradavec, zakrpatené ihličnany, cibuľoviny, nižšie okrasné trávy, na tienistých miestach aj japonské azalky a nižšie druhy a kultivary rododendronov. Počas leta môžete využiť aj nižšie letničky. ich nevýhodou sú vyššie nároky na vlahu a prísun živín. Každoročne ich tiež treba dosádzať, čo nie je potrebné pri trvalkách, bylinách, trávach alebo drevinách. 

 

 

Pri výsadbe vždy zohľadnite požiadavky rastlín. Tie, ktoré vyžadujú slnko nesaďte do tieňa a naopak. Pôsobivá je tiež kombinácia trvaliek a byliniek, alebo môžete pestovať v múriku len bylinky (saturejku, rozmarín, tymián, pamajorán, šalviu, mätu a pod.)


Nezabudnite po výsadbe rastliny kvalitne zavlažovať, až do zakorenenia je to nevyhnutné. Starostlivosť o suché kvetinovú múriky je v ďalších obdobiach jednoduchá a nezaberie veľa času. Dôležité bude hlavne redukovať príliš rozrastené jedince.

 

Napísal: Daniel Košťál
Foto: autor

 

Pin It