Využitie tvarovaných drevín bolo obľúbené už v minulosti, v súčasnosti záujem o ne opäť ožíva. Ponuka týchto živých umeleckých diel je v záhradníctvach najširšia na jar.

 

tvarovanie drevin

 

V predaji nájdete rôzne druhy, tvary a veľkosti vytvarovaných listnáčov aj ihličnanov. Vyššia cena týchto drevín odráža ich hodnotu, vek a precíznu prácu záhradníkov, ktorá je predpokladom atraktívneho výsledku.


Vytvarované dreviny sa vďaka svojej veľkosti vojdú aj do menšej záhrady alebo dvora, sú dlhoveké, pri pravidelnej starostlivosti si zachovávajú svoju príťažlivú podobu. Naproti tomu bežné a netvarované dreviny môžu časom stratiť prvotnú atraktivitu, rozrastú sa, veľakrát začnú prekážať a je potrebné zredukovať ich alebo úplne odstrániť.


Tvarované dreviny sú v exteriéroch nápadným a vizuálne príťažlivým prvkom. Tvarovanie je však umelým zásahom do života rastliny, nie je prirodzené, preto by takáto zeleň nemala mať prevahu. Je lepšie vnímať ju len ako atraktívny doplnok celkovej koncepcie zelene v záhrade.


Väčšie alebo menšie listy


Od tvarovaných drevín sa očakáva dokonalosť a perfektný tvar. Zaujať by mali nielen pri pohľade z diaľky ale aj z blízka. Pútavo pôsobia hladké, súvislé a viac ucelené zelené plochy zložené z množstva drobnejších listov. Drobnolisté dreviny sa aj jednoduchšie tvarujú a stopy pre reze nie sú príliš viditeľné. Potrebné je však zvoliť správny termín aj techniku rezu. K takýmto drevinám patrí krušpán alebo tis.


Zložitejšie je to s veľkolistými druhmi, hoci aj tieto dreviny sú v tvarovanej podobe nádherné. K takýmto drevinám patrí napríklad vavrínovec. Ich listy pri tvarovaných formách a pri pohľade z blízka, nepôsobia ucelenejším a jemnejším dojmom. Tvarovanie veľkolistých drevín je navyše zložitejšie, žiada si viac času a trpezlivosti. Využitie nesprávnej techniky, kedy sa jednotlivé listy rozdelia na polovicu, je navyše dôvodom zasychania okrajov listov a straty celkovej atraktivity kra. Ak sa však priebežne skracujú len výhonky týchto drevín a nie listy, dá sa docieliť želaný výsledok.

 

tvarovanie1

 

Čo sa dá tvarovať?


Spektrum drevín, ktoré sa dajú tvarovať  je pomerne široké. V záhradníctvach si najčastejšie kúpite tvarované ihličnany alebo vždyzelené listnáče. Tieto dreviny sú zárukou celoročnej atraktivity.


Na tvarovanie sa výborne hodí krušpán, hoci je v poslednej dobe napádaný agresívnou vijačkou krušpánovou. Druhou najvďačnejšou drevinou je tis, z ktorého vznikajú často až umelecké diela. Tis ale patrí k jedovatým drevinám a preto sa nehodí do záhrad s menšími deťmi. K osvedčeným drevinám na tvarovanie patrí aj tuja, cypruštek Lawsonov a borievka. Zo vždyzelených listnáčov vavrínovec, cezmína a veľkolistý bršlen. Z opadavých listnáčov to môže byť vtáčí zob, hrab alebo hloh.


Rozmanité tvary


Vybrané dreviny môžu mať po vytvarovaní podobu kocky, kvádra, pyramídy, kužeľa, valca, kvapky, alebo pleteného úľa (tis, krušpán). Okrem toho tvar gule (vtáčí zob, krušpán, tis), gule na kmienku (vtáčí zob, vavrínovec), dokonca špirály (tis, krušpán, tuja, cypruštek). Zaujímavé ale náročné na vypracovanie sú rôzne poschodovité tvary.


Dreviny v podobe, v akej si ich kúpite, nezostanú samozrejme natrvalo. Prirodzene rastú a naberajú zelenú hmotu. Veľa ľudí si myslí, že vytvarovaná drevina sa nezmení a prekvapí ich, keď zakrátko stratí podobu, akú mala pri kúpe. Dá sa tomu predísť. Potrebný bude každoročný pravidelný udržiavací rez, ktorý nie je zložitý a môžete si ho rýchlo osvojiť. Uskutočniť ho môžete počas celej sezóny, s výnimkou mrazivých a veľmi slnečných letných dní. Dreviny, ktoré budete rezať musia byť samozrejme vždy dobre zakorenené, nie je vhodné upravovať nedávno vysadené jedince.

 

tvarovanekamene

 

Rez si vždy naplánujte na obdobie, kedy sú nové výhonky drevín vyzreté. Každá drevina má iný odporúčaný termín rezu. Najčastejšie sa odporúča rezať na jar, v mesiacoch máj až jún a potom na prelome augusta a septembra. Do rezu sa môžete pustiť sami alebo sa obráťte na záhradnícku firmu, ktorá má s tvarovaním drevín skúsenosti.


Nevyhnutnosťou pri reze je použiť kvalitné a veľmi ostré náradie – záhradnícke nožnice alebo plotostrihy, špeciálne nožnice na krušpán alebo dokonca nožnice na trávu (dajú sa použiť len na mäkké výhonky). Tupé náradie trhá a drví listy, tie potom zasychajú, preto sa nesmie pri tvarovaní používať. Precízny udržiavací rez si často žiada aj použitie ďalších pomôcok, šablón, kolíkov, špagátov a drôtených foriem. Vďaka nim docielite presnejší strih a perfektnú podobu dreviny.

 

tvarovanie3

 

Pravidlá výsadby


V tomto období si môžete niektorú z ponúkaných vytvarovaných drevín kúpiť a s neporušeným koreňovým balom vysadiť do voľnej pôdy na zvolené miesto. Inou možnosťou je vysadiť menšiu vytvarovanú drevinu do dekoratívnej vegetačnej nádoby. Ak nestihnete teraz, môžete využiť druhý vhodný termín výsadby, koncom leta a začiatkom jesene.


Drevinám pri výsadbe doprajte kvalitný substrát, ideálne ten, ktorý je určený pre pestovanie okrasných drevín. Primiešať môžete aj hnojivo, ale len formu s postupným uvoľňovaním živín. Po výsadbe je dôležité dreviny pravidelnejšie zavlažovať a pri výsadbe do voľnej pôdy je vhodné poskytnúť novej zeleni aj pevnú oporu.


Tvarované dreviny potrebujú čo najviac chránené a najmä svetlé miesto a to aj druhy, ktoré inak uprednostňujú polotieň či tieň. Na dostatočne svetlom mieste budú bohato a rovnomerne olistené. Nie je vhodné vysádzať ich ani do tesnej blízkosti iných, vyšších rastlín, mohlo by kvôli nedostatku svetla dôjsť k nerovnomernému olisteniu danej dreviny.


Miesto pre tvarované dreviny treba vyberať veľmi dôkladne, najmä ihličnaté a vždyzelené dreviny vo všeobecnosti neznášajú neskoršie opravné presádzanie.

 

topiary


Dôležité je vedieť, že väčšina rastlín, ktoré sa dajú tvarovať potrebuje pôdy s vyšším obsahom vápnika. Platí to aj pre krušpán a tis. Okrem toho by pôda mala byť priepustná a bohatá na živiny. Pestovanie týchto drevín, predovšetkým borovíc, sa príliš neodporúčam na zamokrených pôdach.


Umiestnenie


Tvarované dreviny skrášlia vstupné priestory do domu – napríklad v podobe dvojice v tvare špirály či gule na kmienku. Vyniknú ako solitéry, hodia sa aj do zmiešaných kvetinových záhonov, kde sú zaujímavým kontrastným prvkom. Uplatnia sa aj v predzáhradkách, v dvoroch a átriách, pri terasách a bazénoch. Atraktivita tvarovaných drevín ich predurčuje k umiestneniu na dobre viditeľné a reprezentatívne miesto. Mnohé výborne prosperujú aj v priestrannejších vegetačných nádobách.


V rámci jednej záhrady nie je vhodné mať viacero tvarovaných drevín, nepôsobilo by to prirodzene. Zároveň by žiadna z drevín nemala príležitosť naplno vyniknúť. Vhodné je si vybrať a vysadiť napríklad jeden listnatý a ihličnatý druh. Výborné možnosti využitia týchto drevín ponúkajú moderné záhrady, hoci svoje miesto si môžu nájsť aj v záhrade tradičnej a staršej.

 

Napísal: Daniel Košťál
Foto: autor a Shutterstock.com

 

Pin It