Vo februári začínajú rozkvitať prvé cibuľoviny a hľuznaté rastliny. Z povrchu pôdy v miestach, kde ich máte vysadené, opatrne odstráňte vyššiu vrstvu suchých listov.

 

listycibuloviny

 


Ak je vrstva starých opadaných listov tenšia, môžete ju ponechať. Ak je suchšie a slnečno, pučiace cibuloviny zalejte. Zaliať môžete aj prvosienky vysadené na záhonoch prípadne v nádobách.


Vlahu počas zimy, v dňoch keď je slnečno, teplejšie a nemrzne, doprajte aj v minulom roku vysadeným ihličnanom, vždyzeleným listnáčom a vresom. Nezabudnite ani na tie, ktoré máte vysadené vo vegetačných nádobách.
Priebežne kontrolujte aj neporušenosť zimnej ochrany trvaliek, drevín, byliniek a ďalších pestovaných rastlín. Silnejší vietor počas zimy ľahko ochranné kryty poškodí.


Ak napadá ťažší sneh, priebežne ho striasajte z ihličnanov a vždyzelených drevín, inak hrozí ich poškodenie a polámanie.


Začiatkom roka je tiež príležitosť na presvetlenie, zmladenie alebo úplné zlikvidovanie prestarnutých okrasných krov, stromov a živých plotov. Z drevín odstráňte počas slnečných dní kedy nemrzne suché, poškodené a najstaršie výhonky. Zredukovať môžete aj porasty pavinača alebo brečtanu na múroch, teraz je na to vhodná príležitosť.


Ak si plánujete dopestovať vlastné muškáty a ďalšie letničky, môžete sa pustiť do prvých výsevov. Vo februári si už môžete do črepníkov a rašelinového substrátu vysadiť hľuzy begónií.


Nezabúdajte, že v dňoch, kedy mrzne nie je vhodné vstupovať na trávniky. Prispeli by ste k ich náchylnosti na napadnutie plesňou snežnou. 


V pivnici priebežne kontrolujte uskladnené cibule a hľuzy rastlín, všetky suché a plesnivé odstráňte. Sem tam zalejte zimujúce rastliny a miestnosť poriadne vyvetrajte. dk

Pin It