Ako vníma jeden z najvýznamnejších predstaviteľov stredoeurópskej záhradnej architektúry, Ferdinand Leffler, vývoj súčasnej záhradnej architektúry?

 

zahrada2020 uv

Celkové smerovanie hodnotí mimoriadne pozitívne.  Vyzdvihuje silnejúci záujem o ekológiu a vyššiu starostlivosť o planétu. Zodpovedný majiteľ záhrady dnes už vie, že záhrada mu prinesie radosť len vtedy, ak nebude mať agresívny a zničujúci vplyv na blízke, či vzdialené okolie, alebo aj planétu.


„Do popredia sa dostáva zbierania a využívanie dažďovej vody, starostlivosť o pôdu, normou sa stáva minimalizácia použitia chemických hnojív a herbicídnych prípravkov. Ekológia je síce v popredí, ale nikdy nie na úkor dizajnu,“ upozorňuje Ferdinand Leffler, zakladateľ Atelieru Flera.


Pre záhradu roka 2020 je charakteristické pokračovanie smerovania, ktorého sme už aj my v oblasti záhradnej tvorby súčasťou niekoľko rokov. Tohtoročná trendová záhrada by mala byť podľa Ferdinanda útulná, zdravá, pohodlná, osobitá a zábavná.


1. Záhrada roku 2020 je predovšetkým ÚTULNÁ.

utulna2

 


2. Záhrada roku 2020 dbá, aby bola ZDRAVÁ.

zdrava

 


3. Záhrada roku 2020 chce byť POHODLNÁ.

pohodlna2

 


4. Záhrada roku 2020 je OSOBITÁ.

osobita

 


5. Záhrada roku 2020 neprestáva byť ZÁBAVNÁ.

zabavna

 

Zdroj a foto: Atelier Flera

Pin It