Málokto z nás má vo svojej záhrade prirodzenú skalu alebo aspoň svah. Založiť si peknú skalku je možné aj napriek tomu. Nevyhnutné bude dodržať niekoľko dôležitých pravidiel.

 

skalka uvod

Skalka je nápadný prvok a preto by v záhrade mala pôsobiť prirodzene a nenásilne. Nájsť ukážkovú skalku je však v našich končinách zložité. Prvotný zámer sa často nepodarí a skalka postupne nadobúda podobu, ktorá je príliš vzdialená od toho, čo môžeme vidieť v horskej prírode. Navyše sa takáto kompozícia stáva miestom pestovania veľkého množstva rôznych menších rastlín, letničiek aj trvaliek, čo je samozrejme vhodné.


Najprirodzenejšie pôsobia skalky, ktoré sú založená na svahovitom pozemku, ideálne v podhorskej oblasti. Ak skalku zvažujete a máte záhradu na rovine, bude potrebné svah umelo vytvoriť, zrealizovať navážku zeminy alebo vhodného substrátu. Využiť môžete napríklad zeminu z výkopu po stavbe domu, bazénu alebo jazierka.


Kde si ju založiť?


Na založenie skalky sú vhodné väčšie aj menšie záhrady. Skalku môžete umiestniť aj do predzáhradky. V záhrade je vyčleňte miesto v okrasnej časti, nehodia sa do úžitkovej záhrady, k zeleninovým hriadkam, kompostom, k výbehom pre domáce zvieratá ani k ovocným krom. Neodporúčam ich zakladať ani v tesnej blízkosti miest, kde sa hrajú deti.

 

skalky9

 

Pre skalky sú najvhodnejšie svahy, ktoré sú orientované smerom na východ alebo sever. Vhodný je aj sklon svahu na severovýchod a severozápad. Orientácia na západ alebo juh skalničkám neprospieva, na týchto miestach sú často vystavené silným slnečným lúčom a rýchlo vysychajú. Priestor pred skalkou by mal zostať vždy voľný, môže byť zatrávnený, ale vysypaný drobnejší štrkom. Umožní vám to potrebnú údržbu a zároveň pohodlné pozorovanie kvitnúcich skalničiek.

Stavbu skalky zvládnete pri troche šikovnosti svojpomocne, obrátiť sa však môžete aj na odbornú záhradnícku firmu, ktorá vám pomôže zámer rýchlo zrealizovať.


Slnko alebo polotieň?


Skalky je vhodnejšie budovať na slnečných miestach, krátkodobý tieň skalničkám nevadí. Nevhodný je hlbší tieň, ktorého pôvodcami sú vysoké budovy alebo stromy. Na tienistých miestach sa skalničkám darí najhoršie, sú vytiahnuté, slabo olistené a málo kvitnú. Existuje však veľa pekných tieňomilných rastlín a namiesto skalky si na týchto miestach môžete vytvoriť netradičný trvalkový záhon.


Majte na pamäti, že skalka by mala pôsobiť príťažlivo ešte pred tým, než do nej vysadíte rastliny. Dokonalé vzory nájdete vo voľnej prírode. Aj preto odporúčam pred budovaním skalky zájsť si do horskej prírody alebo aspoň do botanickej záhrady, kde je predpoklad, že uvidíte príkladné skalky.
Dominovať by v skalkách mali najmä kamene a to tak, aby im patrila aspoň polovica plochy spolu so skalkovými drevinami a kamennou suťou. Zvyšok možno vyhradiť typickým rastlinám skaliek - skalničkám.


Odporúčaná šírka skalky je aspoň 1,2m, dĺžku je najlepšie prispôsobiť veľkosti daného pozemku. Vo všeobecnosti platí, že vo väčšej záhrade malá skalka zaniká, je nezaujímavá a v príliš malej záhrade zasa väčšie skalka pôsobí príliš dominantne. Samozrejme dôležité je pred budovaním zvážiť, koľko času budete môcť venovať starostlivosti o skalku. Počas roka potrebuje skalka niekoľko nevyhnutných zásahov, bezúdržbová skalka neexistuje. Ak patríte k časovo vyťaženým majiteľom záhrady, založenie najmä stredne veľkej alebo väčšej skalky zvážte.

 

skalka6

 

Odporúčané horniny


Veľmi dôležitý a často podceňovaný je výber kameňa. Skalky je v rámci daného miesta potrebné vytvárať len z jedného druhu kameňa a jeho rôznych veľkostí. Výbornou voľbou je hornina typická pre danú lokalitu. Najvhodnejší je na stavbu skalky vápenec alebo dolomit. Použiť môžete aj žulu, rulu a pieskovec. Zaujímavé sú aj skalky založené z vrstevnatých hornín ako sú napríklad bridlice.


Vyhnite sa využitiu oblých riečnych okruhliakov alebo ostrých lomových kameňov. Najlepšie je vyberať kamene, ktoré prirodzene opracovala príroda, môžu na nich byť aj stopy lišajníkov.


Miesta medzi jednotlivými kameňmi je v skalke potrebné vysypať drobnou suťou z danej horniny alebo aspoň podobnej. Často sa na to zabúda. Kamenná suť zabráni na príliš slnečných miestach rýchlemu vyparovaniu vody z pôdy, obmedzí rast buriny a udrží skalničky kompaktné.
Veľmi často sa môžeme stretnúť so skalkami, kde prevahu tvoria veľmi malé alebo stredne veľké kamene a úplne chýbajú väčšie. Takáto skalka nikdy nebude pôsobiť prirodzene. Často jeden väčší kameň znamená viac ako celá kopa malých. Potrebné je totiž počítať s tým, že skalničky sa rozrastú a mohli by príliš malé kamene zakryť. Tie väčšie ale vždy zostanú viditeľné.

 

skalky2

 

Rastliny


Atraktivitu každej skalky zvýšia skalničky. Skalku by vždy mali len dopĺňať, nie prepĺňať. Naďalej je totiž dôležité, aby dominovali kamene. Pri výbere rastlín je vždy potrebná opatrnosť. Zle zvolenou skladbou rastlín môžete skalku pokaziť, rovnako aj tým, že napríklad do príliš malej skalky vyberiete veľa rôznych rastlinných druhov. Vhodnejšie bude zvoliť menej druhov a tým vyhradiť priestor aby sa pekne rozrástli.


V skalkách sa bežne pestujú rastlinné druhy, ktoré pochádzajú z rôznych oblastí sveta. Ich spoločným znakom je to, že pôvodne rastú vo vysokohorských a horských polohách, medzi skalami, v skalných štrbinách a v kamennej suti. Sú trváce, často veľmi odolné, nižšieho a vankúšovitého alebo trsovitého vzrastu, s ambíciou rozrastať sa do svojho okolia.


V skalkách a v ich okolí môžete pestovať aj iné rastliny než len skalničky (papraďorasty, cibuľoviny, rôzne druhy trvaliek, dreviny, nižšie okrasné trávy). Záleží na veľkosti skalky a tiež na prostredí, v ktorom je skalka vybudovaná.


Zohľadnite podmienky


Skalničky a ďalšie sprievodné rastliny obľubujú najmä dostatok svetla. Dôležitý je aj prúdiaci vzduch a primeraná vlhkosť pôdy.
V mieste budúcej skalky nesmie byť ani príliš vlhká pôda, optimálna je priepustná pôda. Podľa pôdnych podmienok treba vybrať aj skladbu rastlín. Niektorým druhom bude vyhovovať vyšší obsah vápnika, iným skôr kyslejšia pôda, iná vlhkosť vzduchu alebo špecifická skladba substrátu. Podľa tohto potom treba skalničky v skalke vysádzať.


Vhodné rastliny do skaliek dnes už nie je problém zohnať. V ponuke sú v každom väčšom záhradníctve, v hobbymarketoch a na špecializovaných výstavách, hlavne v jarnom období. Bežne môžete získať prebytky skalničiek aj od rôznych pestovateľov. Nosiť si skalničky z voľnej prírody nie je vhodné a pri mnohých druhoch ani dovolené.

 

skalka10

 

Vytvorenie pozadia


Veľmi dôležité a tiež často zanedbávané je pozadie skalky. Závisí od toho ako bude skalka ako celok pôsobiť. Najkrajšie je prirodzené horské pozadie, ak záhrada susedí s voľnou prírodou. Pozadím pre skalky v záhradách môžu byť živé ploty, tehlové múry či vyššie ihličnany - predovšetkým borievky, smreky, borovice a cyprušteky vysadené v zaujímavej zostave. Tieto dreviny budú priestor so skalkou skrášľovať aj počas zimy. Uprednostnite výber druhov a kultivarov s tmavozelenými listami/ihličkami, nie panašovanými ani výrazne farebnými. Tieto dreviny by totiž odpútavali pozornosť od skalky.


Pred kúpou konkrétneho druhu a kultivaru ihličnatej dreviny si zistite, do akej výšky a hlavne šírky narastie po niekoľkých rokoch. Do blízkosti skaliek nevysádzajte množstvo rôznych drevín a najmä mohutne pôsobiace, ktoré by zakrátko skalku zakryli. Nezabúdajte, že na skalku by malo byť vidieť z domu, terasy alebo odpočívadla.

 

Napísal: Daniel Košťál
Foto: autor

Pin It