Od júna do začiatku júla je na to vhodné obdobie. Zožeňte si preto čím skôr osivá týchto dvojročných rastlín a nezabudnite ani na kvalitný výsevný substrát.

 

sirôtky 2021


Čerstvým substrátom, ktorý je určený na výsevy a rozmnožovanie rastlín najskôr naplňte výsevné debničky alebo kvetináče. Jemné osivo vysejte na povrch substrátu, nezabudnite si označiť, kde ste čo vysiali. Osivo jemne pritlačte k zemine a výsevy rovnomerne zavlažte, ale nie príliš silným prúdom vody. Počas klíčenie by substrát nemal zaschnúť, pravidelne ho zvlhčujte. Na dostatok vlahy nezabudnite ani neskôr, keď začnú vyrastať malé rastliny. Nádoby s výsevmi umiestnite na svetlé miesto ale nie na priame slnko, môžeme ich zakryť bielou netkanou textíliou.


Osivo dvojročných rastlín si môžete vysiať aj do prázdnych parenísk alebo na uvoľnené záhony. Kvôli pretrvávajúcim teplejších a suchých dňom však môže vzniknúť problém s udržaním neustále mierne vlhkého substrátu. Práve dostatok vlhkosti (nevysychanie zeminy) je nevyhnutným predpokladom rýchleho a rovnomerného klíčenia.


Dôvodom, prečo dvojročky nevyklíčia, môže byť aj hlbší výsev. Vo všeobecnosti platí, že osivo sirôtok treba vysievať naširoko, na povrch substrátu, jemne ho pritlačiť alebo zasypať veľmi tenkou vrstvou zeminy. Skôr plytšie ako hlbšie vysievajte aj osivo nezábudiek a sedmokrások.


Mladé a bohato olistené rastliny potom počas leta porozsádzajte do voľnej pôdy kde spevnejú alebo priamo do plastových zakoreňovačov. Na definitívne miesta - na záhony aj do nádob, si ich budete môcť vysadiť začiatkom jesene. 

 

Pin It