Vždy na jar sa milovníci záhrad stretávajú v Londýne, na veľkolepej prehliadke záhradného dizajnu, na RHS Chelsea Flower Show. Čo táto akcia priniesla v tomto roku?

 chelsea2019 uvod

V areáli Royal Hospital Chelsea v Londýne, kde sa podujatia každoročne uskutočňuje, si na svoje príde každý, kto sa zaujíma o rastliny, záhrady, ale aj moderný dizajn, floristiku, ekológiu a trvalú udržateľnosť. Príležitosť sme si už tradične nenechali ujsť ani my. 


Návšteva tejto akcie je vždy skvelou príležitosťou nazbierať inšpirácie pre tradičné alebo moderné záhrady, terasy, dvory, átriá a predzáhradky, uvidieť nápadité kombinácie rastlín, príkladné využitie farieb, spoznať aj veľmi odvážne riešenia, nové materiály, druhy a kultivary rastlín a predovšetkým stráviť príjemný deň medzi množstvom ľudí, ktorých láska k rastlinám je až obdivuhodná. Okrem spoznávania si na podujatí možno kúpiť veľa zaujímavých potrieb pre štýlové záhradníčenie.


Prehliadka rozsiahlej výstavnej plochy zaberie celý deň, každá jedna časť tejto výstavy však vzbudzuje obdiv a nadchýna. Počet návštevníkov je na tomto podujatie obmedzený, vstup si preto treba zabezpečiť vopred. Záujem o výstavu je každoročne vysoký a svedčí o tom aj veľké množstvo ľudí, sústreďujúcich sa najmä pri ukážkových záhradách. Milovníkov záhradníčenia to ale neodrádza.


Viac zelene okolo nás


Všetko to, čo podujatie RHS Chelsea Flower Show ponúka, je prepracované do posledného detailu, inštalované expozície majú často hlbší zmysel a návštevníkom podsúvajú zaujímavé myšlienky. Napríklad nabádajú zamyslieť sa nad niektorými závažnými globálnymi problémami súčasnosti a naznačujú ich možné riešenia. Poslaním podujatia je tiež obohatiť život o zaujímavé, nenáročné a užitočné rastliny, prispieť k tomu, aby naše okolie bolo čo najviac zelené a na pohľad prívetivejšie.

 

chelsea2019 cl01


Zároveň je cieľom posilniť význam komunít, vybudovať kvalitnejšie životné prostredie, pretvoriť opustené a nevyužité plochy, podporiť biodiverzitu, prirodzené ochladzovanie ovzdušia v mestách a jeho očisťovanie. V neposlednom rade je to snaha podporiť vášeň pre záhradníčenie a k rastlinám u ľudí rôznych vekových kategórií. V Anglicku sa to pravdepodobne darí veľmi dobre uskutočňovať, napokon jasným dôkazom tohto je aj táto tradičná akcia.


Ekológia, prirodzenosť a tradície


Aj na tohtoročnom podujatí, ktorého sa zúčastnilo viac ako 150 tisíc návštevníkov, rezonovali v rámci jednotlivých expozícií nápadité ekologickejšie riešenia, silnou, už zopár rokov pretrvávajúcou, témou bol aj teraz návrat k prírode a prirodzenosti. Vyzdvihnutá bola dôležitosť ochrany prirodzených zdrojov, príležitosti ako zvládnuť sucho a nedostatok vlahy v záhradách a tiež iné problémy.


Silnejúci príklon k tradičnosti bol prezentovaný napríklad odporúčaným výberom prírodných materiálov – dreva a kameňa, tradičných druhov a odrôd úžitkových ale aj okrasných rastlín, prirodzenými vodnými prvkami, pestrosťou a zároveň jednoduchosťou kvetinových výsadieb alebo aj stroho pôsobiacimi drevenými lavičkami či hojdačkami na stromoch, ktoré zrejme nikdy nestratia na zaujímavosti. A práve pri pohľade na jednotlivé riešenia bolo zjavné, že najkrajšie detaily vytvára sama príroda, stačí sa viac otvoriť pre spojenie prírodných materiálov a lokálnych rastlín...

 

chelsea2019 cl02


V záhradách prezentovaných na výstavisku patrilo hlavné slovo aj rozmanitosti, bujnej zeleni, pestrofarebným a bohato rozrasteným kvetinovým záhonom, ktoré sú lákadlom pre včely, motýle a rôzny užitočný hmyz alebo aj iné živočíchy. Dokonca sme v ukážkových záhradách objavili niektoré unikáty v podobe nie dokonalých alebo netradične rastených či skôr deformovaných stromov. Aj takéto rastliny môžu dostať príležitosť a vďaka nim sa záhrada stáva jedinečnou.


Recyklácia a relax


Nie vždy sú vystavené inštalácie realizovateľné, mnohé sú vytvorené skôr pre efekt a vyvolanie silného dojmu u návštevníka. Napriek tomu sa dá nájsť aj veľa toho, čo sa dá uplatniť alebo ďalej rozvinúť aj v našich končinách.
Silnou témou zostáva recyklácia, čo v tomto prípade znamená, že nie všetko nepotrebné treba vyhodiť. Mnoho predmetov môže dostať aj v priestore záhrady ďalšiu šancu. Správne zakomponované, prípadne precízne doplnené rastlinami vyzerajú tieto predmety často jedinečne.

 

chelsea2019 cl03


Inšpirujúce boli aj v tomto roku výsadby menších záhradných priestorov, kde si našli miesto kompaktnejšie ale aj bujnejšie rastúce dreviny, výsadby trvaliek, tráv a byliniek, vodné prvky a všetky náležitosti slúžiace na zážitkové relaxovanie. Záhrada by mala byť totiž vnímaná ako rozšírený obytný priestor. Témy uvoľnenia, oddychu či stretávania sa s blízkymi priamo v záhrade majú stále dôležitejšie slovo a zrejme to inak nebude ani v najbližších rokoch.


V rámci niekoľkých ukážkových expozícií bola aj v tomto roku vyzdvihnutá dôležitosť zainteresovania detí do života v záhrade. Tvorcovia výstavných kompozícií sa o to pokúsili aj prostredníctvom obľúbených domčekov na stromoch, rôznych skrýš, atraktívnych hracích prvkov alebo premyslených výsadieb. Na jednej z takýchto záhrad s názvom Back to Nature sa spolupodieľala aj Kate vojvodkyňa z Cambridge a spolu s ňou architekti Adam White a Andree Davieson.


Na podujatie, ktoré trvalo len 5 dní, prišlo aj v tomto roku takmer 500 vystavovateľov z celého sveta. Mnohí predstavili ojedinelé, doposiaľ nikde neprezentované riešenia a zaujímavé záhradné trendy. Ten, kto prichádza na túto prestížnu záhradnícku prehliadku do Londýna každoročne je tak vždy prekvapovaný novými podnetmi a pravdepodobne odchádza so silnou zásobou nápadov a inšpirácií.


Ocenené záhrady


Centrom celej výstavnej plochy je hlavný bulvár (Main avenue) a prehliadkové mólo s prezentáciou súčasnej záhradnej architektúry v podobe väčších ukážkových záhrad. Teraz ich bolo 11.


Pri vstupe priťahovala pohľady návštevníkov víťazná a na prvý pohľad veľmi netradičná záhrada M&G Garden od architekta Andy Sturgeona. Záhrada znázorňovala unikátnu schopnosť prírody obnovovať sa. Spojenie tmavo čierneho, silne obhoreného starého dreva a sýtozelených listov rôznych trvaliek, so zvukom jemne žblnkotajúcej vody pôsobilo originálne a silne atmosféricky. Tam, kde nie sú zastúpené kvitnúce rastliny, môžu vyniknúť listy trvaliek, ktoré sú okrasné listom. Dokonca rôzne odtiene zelenej, zároveň zaujímavá štruktúra aj textúra jednotlivých listov. A to je jeden z veľkých trendov záhradného dizajnu – použitie trvaliek, ktoré sú príťažlivé listom.

 

chelsea2019 cl04


Inou zaujímavou záhradou bola tá s názvom Welcome to Yorkshire od architekta Marka Gregoryho, ktorá pripomínala kus typickej krajiny s plavebnou kamerou a prepúšťacou komorou a prekrásnou, prirodzene pôsobiacou výsadbou s planými rastlinami a so starou vŕbou. Okrem iného to naznačuje to, že nielen moderne pôsobiaca výsadba môže prekvapovať nadchýnať.


Celkovo bolo na tomto mieste, v tomto roku prezentovaných 28 ukážkových záhrad v rôznych kategóriách: mnohé mali známych sponzorov, v rámci iných dominovalo skôr dôležité poslanie alebo myšlienka. V kategórii Artisan Gardens (Remeselné záhrady) bolo vytvorených 6 záhrad a 9 záhrad spadalo do kategórie Space to Grow Gardens (Záhrady ako priestor pre pestovanie).


V kategórii Artisan Gardens vyhrala podmanivou lesnou atmosférou naplnená záhrada s názvom Family Monsters Garden, z dielne Alistara Bayfordema.


V rámci druhej kategórie vyhrala štýlová záhrada Beyond the Screen, architekta Joe Perkinsa. Bola sponzorovaná spoločnosťou Facebook, nedisponovala veľkým priestorom a dominovala jej priestranná drevená terasa s relaxačnou zónou a vodný prvok s umelými vlnami, ktorý prispieval k mimoriadne uvoľňujúcej atmosfére.


Tradične vyhľadávaným miestom bol aj teraz Veľký pavilón, ktorý sa rozprestieral na ploche 12 000 m2. Ponúkol pohľad na fascinujúci svet záhradných rastlín prostredníctvom stovky špecializovaných expozícií známejších aj menej známych pestovateľov. Zároveň tu bolo predstavených 54 úplne nových rastlín, z nich 45 bolo zaradených do tohtoročnej súťaže RHS Rastlina roka. Jej víťazmi sa napokon stali rozchodník (Sedum takesimense Atlantis), náprstník (Digitalis x valinii „Firebird“) a agapant (Agapanthus Fireworks).

 

Do atmosféry tejto zaujímavej akcie sa môžete preniesť aj prostredníctvom priložených fotogalérií.

 

 

Napísal: Daniel Košťál
Foto: autor

 

Pin It