Ohraničenie trávnika alebo záhonu má nielen estetickú, ale aj praktickú funkciu. Ohraničenie má význam nielen v susedstve chodníkov a ciest, ale aj medzi trávnikom a kvetinovým záhonom. Ako efektný prechod môžete vytvoriť obrubníky alebo obľúbené palisády.

 

palisadyfotka v

 

Obrubník, ktorý umiestnime medzi trávnik a záhon, pomôže zabrániť posunu pôdy a prerastaniu buriny. Môže ho tvoriť napríklad prírodný kameň, betón, alebo plastový či kovový obrubník. Tieto obrubníky sú často neviditeľné a vedia oddeliť trávu od vysadených rastlín veľmi nenápadne.

 

KOVOVÉ A PLASTOVÉ OBRUBNÍKY

 

Tieto nevyžadujú zložitú montáž. Stačí vyznačiť si líniu, kade bude obrubník viesť, rýľom vytvoriť asi 6 cm hlbokú ryhu a obrubník do nej zatlačiť. Výhodou tohto riešenia je nielen rýchlosť, ale aj flexibilita. Obrubníky sú ohybné a umožňujú vytvárať zaujímavé tvary záhonov. Navyše, ak vás vytvorený dizajn záhonov omrzí, môžete ho veľmi jednoducho zmeniť.

 

Efektným riešením oddelenia trávnika od záhonu je betónový obrubník. Je vhodný v prípadoch, kedy plánujete fixné umiestnenie záhonov.
Najskôr vykopte asi 20 cm priekopu a nasypte do nej asi 5 cm vrstvu piesku. Zasaďte obrubníky a zasypte ich pieskom alebo zeminou tak, aby boli v rovine. Pozor! Nepodceňujte hmotnosť obrubníkov - často vážia aj viac ako 40 kg. Je preto vhodné zavolať si pomocníka.
Ak riešite základný vzhľad záhrady, obrubníkom je tiež vhodné vyznačiť krajnicu, teda oddeliť dopravnú plochu od úžitkovej plochy. V tomto prípade sa kamene zasadzujú do betónu v mieste priliehajúcom k dopravnej ploche.

 

Pomocou natiahnutej šnúry určite líniu, v ktorej bude umiestnená horná hrana kameňov. Na štrkový podklad potom umiestnite asi 5 cm hrubú vrstvu betónu. Kamene umiestnite pozdĺž natiahnutej šnúry do betónového lôžka a zatlčte ich gumovým kladivom. Dávajte pritom pozor, aby ste urdžali jednotnú výšku jednotlivých kameňov podľa natiahnutej šnúry. Usadenie kameňov potom zaistite bočnými betónovými podperami a betón nechajte tuhnúť do tej doby, dokiaľ nebude obrubník stabilný. Na plochu chodníka alebo cestičky nasypte cca 0,5 cm piesku alebo jemnej štrkovej drviny a až potom uložte kamennú dlažbu. Z druhej strany nasypte zeminu, do ktorej vysejete trávu alebo kvety.

 

PALISÁDY

 

Element, ktorý ešte viac podčiarkne krásu záhonov, pretože ich vizuálne vyčlení z okolitého priestoru, či vytvorí vizuálny predel jednotlivých častí záhrady, sú palisády. Ako pri obrubníkoch, aj tu sa predávajú rôzne typy - plastové, drevené aj kamenné. Ich výber závisí od vašich estetických preferencií a tiež manuálnych zručností.

 

Klasické drevené palisády je potrebné umiestniť na zhutnený štrk, aby časom nemenili svoj tvar. Najskôr si teda naznačte, kadiaľ palisáda povedie. Vykopte jamu asi do hĺbky 1/3 palisády plus 20 cm. Na dno nasypte asi 20 cm vrstvu štrku a zhutnite ho. Umiestnite palisádu a zasypte ju zeminou tak, aby sa nehýbala. Môžete si pomôcť tak, že na ňu pribijete rovnú latu. Keď bude palisáda hotová, latu jednoducho odstráňte.
Pozor, ak potrebujete palisádu osadiť do svahu, umiestnite ju do štrkového a následne betónového lôžka. Váha zeminy by totiž palisádu rýchlo zdeformovala.

 

Palisádu preto zalejte betónom, spevnite strešnou lepenkou a až potom z jednej strany zahrňte zeminou až po vrch.
Betónové palisády tiež umiestnite do betónového lôžka, aby sa časom neskrivili. Budú potrebovať aspoň 10 cm vrstvu betónu. Keď zatvrdne, zasypte štrkom alebo iným priepustným materiálom. Betónové palisády môžete umiestniť aj tak, že skombinujete rôzne dĺžky a vytvoríte tak zaujímavé tvary.

 

Obľúbené sú aj minipalisády, ktoré sa predávajú bez špicu alebo zašpicatené, ktorých montáž je veľmi jednoduchá. Rýľom vykopeme plytkú brázdu, do ktorej sa jednotlivé palisády iba zatlačia.

 

Zdroj a foto: Hornbach

Pin It