Blížiaca sa jar je obdobím, kedy si treba nájsť čas aj na pravidelnú údržbu ovocných drevín. Každý ovocný strom má však individuálne potreby, ktoré treba zohľadniť.

 

zimnyrez 1


Zimný (označovaný aj ako predjarný) rez uskutočňujeme na jadrovinách, teda na jabloniach a hruškách, vždy však s ohľadom na aktuálne počasie.
Ideálna doba je v dňoch, keď už nehrozí pokles teploty pod -10°C. Pri silnejších mrazoch by totiž mohlo dôjsť k poškodeniu rezných rán. Najlepšie na realizáciu rezu sú dni, kedy nemrzne a teplota vzduchu je aspoň 5°C. Netreba tiež zabúdať, že ku každej drevine treba pristupovať veľmi individuálne. Cieľom predjarného rezu jadrovín je vo všeobecnosti zvýšiť rodivosť stromov a to aj vo vnútri koruny, naštartovať kvalitný vegetatívny rast a prispieť k peknému tvaru koruny.


Ako začať?


Najdôležitejšie je si uvedomiť, že príliš husté koruny jadrovín môžu byť ideálnym prostredím pre rozmnožovanie škodcov a výskyt chorôb. Zároveň v takejto koruny ovocie dozrieva horšie a pomalšie, prípadne sa plody sústreďujú viac po obvode koruny. V rámci predjarného rezu sa preto treba zamerať najmä na vyčistenie a presvetlenie koruny. Začnite odstránením všetkých odumretých, poškodených a chorých konárov, tých hrubších vždy len na konárových krúžok (rez tesne pri kmeni). Odporúčame vykonať tento krok veľmi dôkladne pretože od toho bude závisieť zdravotný stav dreviny v ďalších obdobiach.


Následne môžete pristúpiť k redukcii síce zdravých ale príliš zahusťujúcich, križujúcich sa mladších výhonov. Najskôr odstráňte na konárový krúžok všetky výhonky rastúce do hora a tie, ktoré sa navzájom križujú. Potom podľa potreby dajte preč aj ďalšie, aby mala koruna vo vnútri vyvážené zloženie a nebola príliš prehustená. Vo vnútri koruny vznikne vďaka správnemu rezu miesto pre nové výhonky s rodivým obrastom.


Nevhodné je však mladé výhonky príliš hlboko skracovať a ponechávať krátke pahýle pretože tento spôsob môže naštartovať silnejší rast množstva nových výhonov, ale často na úkor kvitnutia a plodov. Jednotlivé 1-2 ročné výhonky možno zakrátiť len mierne, na konci, a to vždy tak, aby ponechaný puk smeroval von z koruny.


Ponechajte vždy tie konáre, ktoré zvierajú lepší uhol voči stredu stromu. Pomôckou je prirovnanie uhlov k hodinovým ručičkám – o 2. hodine alebo o 10. hodine – predstavujú ideálne uhly konárov. Nezabudnite, že konáre s tupšími uhlami sa môžu pod váhou bohatej úrody zlomiť a ostrejšie uhly zasa spôsobujú nadmerné prehustenie koruny.


V rámci predjarného rezu dajte preč aj výhonky, ktoré vyrastajú z okolia kmeňa dreviny a to čo najbližšie k pôde alebo k miestu vyrastania.

 

zimnyrez 2


Strihanie môže byť jednoduchšie


Vhodným pomocníkom pri strihaní konárov budú aku nožnice na konáre Kärcher, ktoré si rýchlo poradia s priemerom do 3 centimetrov. Nožnice si hravo poradia s menšími konármi, či vetvami, a to bez ohľadu na to, ako sú vysoko. V prípade, že sú konáre vyššie, prídavný hák dosiahne aj na vyššie rastúce vetvy, ktoré sú tak ihneď v dosahu.

 

Zdroj a foto: Kärcher

Pin It