Mať za domom malý les môže byť príjemný nápad, avšak len vtedy, ak máte dostatočne veľkú záhradu a pri výsadbe vyhradíte každej drevine dostatok miesta.

 

tesneihlicnany

 

Pri výsadbe mladých ihličnanov mnoho ľudí zvolí hustejšie pôsobiacu výsadbu. Nie je to správne, dôsledky nesprávneho rozhodnutia sa ukážu už o pár rokov. Aj pri výsadbe veľmi malých ihličnanov je potrebné počítať s tým, že časom narastú do výšky aj šírky a zaberú určitý priestor. Jednotlivé rastliny si postupne začnú navzájom prekážať, obmedzovať sa v raste a prejaví sa to aj na celkom vzhľade a kvalite ihličia. Napokon nezostáva nič iné, len veľkú časť najslabších jedincov zo skupiny odstrániť. Často však ani ponechané dreviny nepôsobia tak atraktívne, ako by pôsobiť mohli. Príčinou je napríklad to, že sa k nim nedostávalo dostatočné množstvo svetla zo všetkých strán, nemali dostatok vlahy ani živín. V hustejšie vysadených skupinkách sa to stáva.


Hoci riedka výsadba pri vytváraní skupiniek ihličnanov nepôsobí na prvý pohľad príťažlivo, je vhodné ju uprednostniť. Už pred kúpou ihličnanov odporúčame zistiť si, do akej výšky a šírky dorastá druh alebo kultivar, ktorý sa vám páči a rozhodli ste sa pre jeho kúpu. Pri výsadbe je to vhodné dodržať a vzniknuté voľné priestory v takýchto skupinách radšej vyplniť menej urastenými druhmi alebo inými okrasnými rastlinami. Najlepšie takými, ktorých prípadná strata po tom, čo sa hlavné ihličnany rozrastú, nebude pre vás veľká.


Pri tvorbe skupiniek ihličnanov nezabudnite ani na druhovú, farebnú a výškovú rozmanitosť. Výsledok potom môže byť veľmi zaujímavý.dk

Pin It