Svoje miesto si našli v nejednej záhrade, využiť sa dajú viacerými spôsobmi. Často sú ich súčasťou aj rastliny, ale nie vždy je ich výber príkladný.

 

zelenapaleta

 

V paletách rastliny porastú, avšak len za predpokladu, že im vytvoríte optimálne podmienky. Nemožno samozrejme počítať s tým, že pôjde o výsadbu na veľa najbližších rokov. Palety prirodzene podliehajú, hlavne ak sú umiestnené v záhradách, poveternostným vplyvom a postupne sa môžu najmä vplyvom vlhkosti rozpadnúť.


Pre pestovanie rastlín treba palety vždy aspoň minimálne upraviť. Odporúčam na nich vytvoriť či dotvoriť menšie a väčšie priečinky a tým aspoň primeraný priestor pre pestovateľský substrát. Väčšinou sa to nerobí čo sa následne rýchlo odzrkadlí na stave zelene. Často sa dokonca do paliet vkladajú rôzne, aktuálne nakúpené menšie črepníky s rastlinami, napríklad s bylinkami alebo aj letničkami. Nie je to ideálne, substrát v týchto črepníkoch veľmi rýchlo presychá a rastliny je potrebné neustále zavlažovať. Väčšinou sa preto takáto zeleň nemá ani šancu viac rozrásť a prosperovať. Oveľa lepšie by bolo rastliny presadiť do pripravených priestorov so substrátom, hoci ani to nie je úplne ideálne. Ako dočasné a netradičné riešenie to ale môže poslúžiť. Dôležité bude ale nesadiť do menšieho priestoru príliš veľa rastlín, len tak na prvý efekt. 


Podstatné je zvažovať aj konkrétny výber rastlín do paliet. Hodia sa menšie a kompaktnejšie rastúce druhy, ktoré nie sú až tak náročné na pravidelný a intenzívny prísun vlahy. Neodporúčam do paliet vysádzať rastliny dorastajúce do väčšej výšky alebo šírky, tiež dreviny, pri nich je predpoklad, budú časom potrebovať dostatočné množstvo substrátu na rozrastajúce sa korene. Zakrátko by inak nastal problém čo s nimi, bez presadenia by zrejme neprežili. Zeleň by palety nikdy nemala úplne zakrývať, skôr decentne dopĺňať a vkusne ozdobovať. Takéto spojenie potom môže byť celkom pekné. dk

 

Pin It