Mnohé druhy trvaliek môžeme úspešne pestovať aj vo vegetačných nádobách. Lenže každá trvalka musí mať okolo seba primeraný priestor. Nie vždy ho má.

 

hrantik trvalky

 

Akonáhle sa oteplí, v záhradníctvách sa objaví lákavá ponuka rôznych rozkvitnutých rastlín, najmä trvaliek. Veľa z nich bude prosperovať aj vo vegetačných nádobách, hoci to nie je ideálne riešenie. Nádoby pre ne by mali byť primerane veľké a musia zohľadňovať veľkosť vybranej rastliny v dospelosti. Nemalo by sa napríklad stať, že vzrastom vyššia trvalka bude mať menší črepník.


Niekedy je lepšie vysadiť si vyššie trvalky samostatne, každú osobitne do jednej nádoby, ako ich skombinovať s inými, nižšími druhmi, ktoré navyše majú odlišné pestovateľské nároky.


V tomto prípadne by bolo vhodnejšie vysadiť si hrantík len levanduľou. Vybrané trvalky sú navyše vysadené príliš nahusto, nemajú okolo seba dostatok priestoru na rozrastanie a je viac než pravdepodobné, že po odkvitnutí budú živoriť. Ak by však rástli vo väčších črepníkoch, zrejme by sa pekne rozrástli a každoročne pekne kvitli. Navyše je tu rozpor pokiaľ ide o pestovateľské nároky. Margaréty žiadajú viac vlhkejší substrát, levanduľa zasa suchší. To je zložité a pre rastliny nemožné spojiť. Výsadba však môže mať sezónny, dočasný charakter a po odkvitnutí je možné jednotlivé rastliny presadiť do voľnej pôdy kde sa im môže dariť lepšie.

Pin It