Záhradná prax

priiimulaa

K jazierkam, na prázdne miesta sa dajú vysadiť priesady nezábudiek – modro, ružovo alebo bielokvitnúce a prvosienok. Z prvosienok s hodia aj trváce druhy, napríklad provosienka zúbkatá s guľovitými súkvetiami (Primula denticulata).