uvodne travy zimaOkrasné trávy patria k viac vyhľadávaným záhradným rastlinám. Ponuka je mimoriadne rozmanitá, jednotlivé druhy tráv však môžu mať rozdielne pestovateľské požiadavky. Týka sa to aj ich zazimovania.


Okrasné trávy, ak ich pestujete, musíte každoročne pripraviť na zimu včas. Ideálne počas suchej a slnečnej neskorej jesene. Ak ste nestihli, môžete zazimovanie okrasných tráv zrealizovať aj začiatkom zimy.

 

Dajte si záležať, je to predpoklad toho, že trávy prežijú nevľúdne zimné mesiace a v nasledujúcej sezóne sa z nich opäť budete môcť tešiť. Je niekoľko dôležitých pravidiel, na ktoré nesmiete zabudnúť. Trávy napríklad počas zimy nesmú mať vlhko – pozor na blízkosť odkvapových rúr, neznesú premáčanú pôdu, ani by sa v ich blízkosti nemali soliť chodníky. Dôležité je nestrihať pred zimou suché steblá tráv, hoci to často zvádza. Poradíme vám, na čo ďalšie pri jednotlivých druhoch okrasných tráv nezabudnúť.

 

travy zima1

1. POZOR NA VYSEMEŇOVANIE

Mnohé okrasné trávy tvoria veľké množstvá semien. Tie sa prostredníctvom vetra ľahko rozširujú do okolia a tak by ste časom mohli mať záhradu plnú nových tráv. To je samozrejme nežiaduce. Preto precízne a včas ostrihajte trávam tvoriacim množstvá semien súkvetia už po odkvitnutí.

 

travy zima2

2. BEZ VIAZANIA
Perovec patrí k často pestovaným, stredne vysokým okrasným trávam. Pred zimou s ním nič netreba robiť. Zoschnuté trsy budú prirodzenou a zaujímavou zimnou dekoráciou.

 

travy zima3

3. NOVO VYSADENÉ

Počas celej jesene je v predaji veľa pekných okrasných tráv. Ak ste ich vysádzali neskôr na jeseň, nahrňte k jednotlivým rastlinám hrubšiu vrstvu suchého lístia. To nezabudnite zaťažiť aj ihličnatými chvojkami. Inak listy vietor počas zimy rozfúka.

 

travy zima4

4. NESTRIHAŤ
Pred zimou sa suché steblá vysokých okrasných tráv nikdy nestrihajú. Urobiť tak môžete až skoro na jar. Ponechané suché steblá poslúžia rastline ako zimná ochrana.

 

travy zima5

5. ZVIAZANIE
Suché trsy vyšších okrasných tráv, napríklad ozdobnice, nezabudnite pred zimou pevne zviazať špagátom. Steblá vytvoria akýsi stan a ochránia stred trsu. Ten musí zostať aj počas zimy suchý.

 

travy zima6

6. V ZÁHONE
Drobné okrasné trávy, vysadené na okraji záhonov alebo v štrkových plochách, ponechajte bez úprav. Nestrihajte ich, ak ide o novo vysadené jedince, prihrňte k nim len suché lístie.

 

travy zima7

7. VŽDYZELENÉ DRUHY

Tieto okrasné trávy väčšinou žiadnu prikrývku na zimu nepotrebujú. Dôležité je, aby mali dostatok svetla. Ak je suchšia zima, vyplatí sa ich počas slnečných dní, kedy nemrzne, zaliať.

 

travy zima 8

8. PREČESANIE
Kostravy a ostrice sú nízke a farebne výraznejšie okrasné trávy. Pred zimou ich nie je potrebné špeciálne upravovať, netreba ich zväzovať ani strihať. Skoro na jar len z trsov povyťahujte všetky suché steblá. Tieto trávy sa teda nestrihajú ani na jar. K ostriciam prihrňte vrstvu suchého lístia. Počas slnečnej a suchej zimy ich občas zalejte.

 

bannerZO 2

 

V mnohých záhradách sa pestuje aj kortadéria. Táto exoticky pôsobiaca okrasná tráva patrí k o niečo viac náročnejším. Pred zimou je dôležité zviazať suché trsy silným špagátom a tie ešte zakryť ihličnatými chvojkami. Pri zazimovaní tejto trávy si treba dať záležať, inak zimu neprežije. K obľúbeným trávam patrí v poslednej dobe aj imperáta, ktorá púta krvavočervenými listami. Do jej porastu treba každoročne na konci jesene nahrnúť suché lístie, ideálne v hrubšej vrstve. Okrasné trávy v nádobách treba umiestniť čo najbližšie k stene domu, pokiaľ možno na viac chránené miesto. Je tiež možné zapustiť ich aj s nádobami do prázdneho pareniska. dk

Pin It