letničky kópiaMnohé druhy letničiek si dajú ešte aj v máji a začiatkom júna vysiať priamo na pripravený záhon. Ich predpestovanie je zbytočné, vyznačujú sa totiž krátkou vegetačnou dobou a okrem toho zle znášajú presádzanie.


Výhodou je, že tieto letničky si možno vysiať aj neskôr, teda v čase keď je už na predpestovanie iných letničiek neskoro. Ideálne je samozrejme vystihnúť vlhké počasie, aby dochádzalo k rovnomernému klíčeniu vysiatych semien. Vhodné sú na to kapucínky, černuška, rezeda, klarkia, láskavec, slnečnice, aksamietnice, alebo slncovka. Všetky tieto letničky potrebujú dostatočne slnečné miesto, priepustnú pôdu. Vysieva sa na široko, prípadne do riadkov, ideálne na vyhradený záhon, nižšie druhy (aksamietnice, kapucínky) napríklad aj k chodníkom. Výsevy treba zasypať menším množstvom zeminy. Dôležité je ich označenie – čím sa zabráni kypreniu daného miesta a najmä zavlaženie. Prúd vody by nemal byť prudký, aby semená neboli odplavené.

 

dk

Pin It