Komunitné záhrady nájdeme už aj v niektorých mestách na Slovensku. Viaceré z nich sú už príkladom toho, akú podobu by takéto záhradníčenie malo mať.

 

krasnansky zelovoc uvod

 

O tom, ako funguje jedna z najstarších bratislavských komunitných záhrad - Krasňanský zelevoc, sme sa porozprávali s jej členkou Dominikou Sabovou a zakladateľom Miroslavom Dudlákom.

 

Komunitnú záhradu Krasňanský zelovoc ste založili v roku 2012. Odvtedy sa veľa zmenilo, nabrali ste množstvo pestovateľských skúseností a zrealizovali niektoré plány. Ako vaša komunitná záhrada vznikla?

V bratislavskej mestskej časti Krasňany funguje niekoľko rokov detské centrum Ráčik. Sústreďuje aj veľa sympatizantov, ktorí sa navzájom spoznali z bežného stretávania. Časť z nich sa jedného dňa rozhodla, že si spolu založia komunitnú záhradu. Na začiatku bolo najmä odhodlanie ukázať deťom, ako vyrastá, dozrieva a vyzerá skutočná zelenina. Založenie záhrady malo byť tiež cestou, ako podporiť pravidelnejšie stretávanie spriatelených krasňanských rodín.

Nasledoval výber vhodného priestoru, podpísanie nájomných zmlúv a dlho očakávané rozdelenie políčok jednotlivým rodinám. Zakladanie záhrady sa neobišlo bez niektorých administratívnych úskalí. Prekážky nás však posilnili v odhodlaní dokončiť začaté. Akonáhle sme všetko dotiahli do úspešného konca, s radosťou sme sa pustili do záhradníčenia priamo uprostred sídliska. Komunitná záhrada má rozlohu 569 m2 a aktuálne 32 členov . 

 

 

 Čo rozhodlo v prospech tohto miesta?

Išlo skôr o logické rozhodnutie. Väčšina z nás býva v tejto lokalite, ideálne miesto sme preto hľadali tu a nie inde. Pri krasňanskom zdravotnom stredisku sme objavili vhodný priestor, nevyužitú trávnatú plochu a podarilo sa nám ho získať do prenájmu. Náš projekt týmto dostal zelenú.

 

Vybudovaniu komunitných záhrad často predchádza niekoľkomesačné zbieranie inšpirácií a vedomostí. Zvolili ste takisto túto cestu? Čo sa vám osvedčilo?

Inšpirovali sme sa samozrejme aj my, najmä projektami komunitných záhrad, ktoré úspešne fungujú niekoľko rokov v zahraničí. Sledovali sme odbornú literatúru, radili sa s každým ochotným človekom, aj odborníkmi, zbierali skúsenosti a poznatky z internetu. Učili sme sa „za pochodu“ a zo začiatku sme len neustále skúšali, čo kde v našej spoločnej záhrade bude rásť. Vyhodnocovali sme, čomu sa darí dobre a čomu naopak nie. Pre našu záhradu sú totiž príznačné rozmanité podmienky a tým je nevyhnutné sa prispôsobiť. Niektoré časti našej sú napríklad viac slnečné, iné skôr tienisté.

Skúsenosti, ktoré pri práci v našej komunitnej záhrade získavame si veľmi radi neustále vymieňame aj medzi sebou. Počas hlavnej sezóny totiž v záhrade vždy niekto je, pracuje, plánuje alebo len relaxuje. Príležitostí na vzájomné rozhovory je tak veľmi veľa.

 

 

„ Navzájom sa dobre poznáme, pravidelne si vymieňame pestovateľské poznatky a to nás v našom komunitnom záhradníčení posúva neustále ďalej. “

 

 

Krasňanský zelovoc upúta už na prvý pohľad premysleným usporiadaním. Využívate dokonca viaceré formy pestovania, aj netradičné. O aké konkrétne ide?

Rozhodli sme sa pre pestovanie nielen na klasických a vyvýšených záhonoch, ale aj v pestovateľských vreciach. Ide o modernú, trendovú formu, ktorá v našich končinách nie je ešte veľmi zaužívaná. Nebránime sa v budúcnosti ani iným novinkám. Každý z našich členov a zároveň pestovateľov tak má pridelené políčko alebo pestovateľské vrecia. O tie sa v rámci svojich možností stará.

 

krasnansky zelovoc 01

 

Aj tento typ záhrady žiada opateru a neustále vylepšovanie. Plánujete nejaké zmeny a oživenia?

Nedávno sme zorganizovali brigádu, obnovili a upravili sme jednotlivé záhony. Vymenili sme pôvodné obvodové dosky a pristúpili sme k úprave konštrukcie pre pestovateľské vrecia. Záleží nám všetkým samozrejme aj na tom, aby záhrada pôsobila zaujímavo aj ako celok. Vyššiu pozornosť sme začali venovať aj kvetinovým záhonom okolo našej komunitnej záhrady.

 

Aké druhy rastlín ste pestovali na začiatku a aké uprednostňujete v súčasnosti?

Je to rôzne. Ak ide o rodiny s deťmi, na ich políčkach najčastejšie nájdete hrach alebo jahody. Starší pestovatelia vysádzajú viacero druhov rastlín, uprednostňujú rajčiny, tekvice, cukety alebo cibuľu. Mnohí naši členovia pestujú aj bylinky a koreninové rastliny. Máme aj políčka, kde sú vysadené len rozmanité okrasné rastliny.

 

Pestujete vo svojej záhrade aj špeciálnejšie druhy rastlín?

Áno, hoci to v takomto type záhrad nebýva bežné. Máme tu vysadený napríklad vinič, odrodu Frankovka modrá, z Genofondu račianskej frankovky, ktorá sa nachádza nad katolíckym kostolom v Rači. Sadenicu sme dostali ako dar, v tomto roku sme už dokonca pozbierali prvú úrodu. Ďalšou našou pýchou je nový kultivar ruže - Štefánik. Vysadili sme ju pri príležitosti 100. výročia narodenia M. R. Štefánika.

 

Bez pravidelnej starostlivosti by nebol výsledok. Ako prebieha údržba vašej záhrady a jednotlivých políčok?

Údržbu si riešime svojpomocne, každý v rámci svojich časových možností. Niekoľko krát do roka okrem toho organizujeme väčšie spoločné brigády. Najčastejšie na jar, pred začatím sezóny a potom na jeseň. Vopred si naplánujeme, čo je potrebné v záhrade urobiť, rozdelíme si úlohy a v daný deň každý vie, čo má robiť. Brigády sú dobrovoľné, kto môže, príde a pomôže. Väčšina si zoberie so sebou deti, rodinu, susedov, iní prídu sami. Ak sa na brigádu prihlási viac ľudí, náš kuchársky tím pripraví pre všetkých obed.

 

 

„ Plánujeme osloviť nové mladé rodiny a ukázať, že pestovať a stretávať sa dá aj uprostred sídliska. “

 

 

Pri takomto type záhradníčenia je spoločné fungovanie a zohratosť nevyhnutnosťou. Darí sa vám to docieliť?

Ide nám o to a robíme všetko preto, aby sme boli silnou komunitou. Naša komunitná súdržnosť sa najviac prejaví v období dovoleniek. Políčka si vtedy zalievame medzi sebou navzájom. Kto má viac času, alebo spozoruje potrebu vody u vysadených rastlín u suseda, urobí čo je potrebné. V záhrade máme inak dva zdroje vody. Prvý a najviac využívaný je prívod mestskej vody. Nie je to najekologickejšie riešenie, ale zatiaľ sme sa k inému spôsobu nedopracovali. Druhým zdrojom vody je pumpa so zabudovanou podzemnou nádržou na dažďovú vodu.

Vo vašej záhrade som si všimol aj niektoré prvky ekozáhradníčenia? Čo konkrétne využívate?

Vyrábame si vlastný kompost a využívame ho na prihnojovanie rastlín. V záhrade máme až dva kompostéry. Nie veľmi sa nám darí efektívne kompostovať, záhrada vyprodukuje priveľa rastlinného odpadu a nestíhame ho riadne spracovať. Niektorí pestovatelia na svojich políčkach skúšajú aj niektoré ekologicky prijateľné pestovateľské experimenty – mnohé sú úspešné, iné nie.

 

krasnansky zelovoc 02

 

Prácu vždy príjemne dopĺňa oddych a zábava. Je vaša komunitná záhrada využívaná aj na relax a spoločenské aktivity?

V našej záhrade máme dokonca vytvorené pohodlné miesta na spoločné posedenia. V prípade pekného počasia sa stretávame, rozprávame alebo si vychutnávame menší piknik. V našej záhradnej maringotke by ste našli menšiu knižnicu a pred záhradkou knižný domček. Vždy je možnosť vybrať si z neho knihu a posedieť si pri jej čítaní na lavičkách pri políčkach. Záujmu detí sa teší detská kuchynka, rodičia sa potom môžu venovať svojim políčkam.

 

Ako vysádzate rastliny? Nakupujete každoročne priesady a osivá. Dochádza medzi vašimi členmi aj k vzájomnej výmene rastlín?

Spoločné výsadbové políčko nemáme, každý si vysádza rastliny podľa svojho zváženia. V tomto roku sme boli obdarovaní osivami značky Moravoseed, veľa pestovateľov preto na jar vysievalo a experimentovalo. Tí, ktorí jarné termíny výsevov nestihli, vysádzali nakúpené priesady. Medzi sebou si vymieňame najmä odrezky okrasných rastlín.

 

 

„ Samozrejmosťou je u nás nielen vzájomná výmena rastlín, ale aj úrody. “

 

 

Niekomu sa napríklad urodí veľa cukiet a nevie čo s nimi. Na stole nechá odkaz s informáciou, aby si cukety zobral ktokoľvek komu sa hodia. Podobne je to s rajčinami a ďalšími plodinami. Inokedy zasa dáme do našej internetovej skupiny oznam typu kto chce, môže si nadbytok úrody zobrať priamo z políčka. Občas dokonca vyložíme pestovateľský prebytok pred záhradu s tým, aby si ho vzal ktokoľvek okoloidúci. Znie to neuveriteľne, ale vďaka tomuto sme do našej záhrady získali aj niekoľkých nových členov.

 

Akým spôsobom sa navzájom dohadujete, informujete a upozorňujete? Čo využívate na komunikáciu medzi sebou?

Na sociálnej sieti máme založenú skupinu Krasňanský zelovoc. Aktuálne má 350 členov. Dôležité informácie si medzi sebou šírime aj prostredníctvom zdieľaných emailov. Občas je však dobrá aj tabuľka v maringotke 😊.

 

 

 Čo všetko je súčasťou vašej komunitnej záhrady?


Je tu všetko to, čo potrebujeme a využívame pri práci s rastlinami a na stretnutiach. Pracovné náradie máme uložené v maringotke, zmestí sa do nej úplne všetko, vrátane kotlíka a malej knižnice. Pred maringotkou sme si vytvorili priestor na posedenia, okolo políčok máme nepravidelne rozmiestnené lavice na sedenie. Pri jahodovom záhone je umiestnený darovaný hmyzí domček.

Ľudia nás poznajú, vedia, že pravidelne organizujeme aj rôzne akcie a stretávame sa. Niekedy dostaneme nečakaný darček, ktorý nám poslúži na skrášlenie alebo doplnenie záhrady. Pre nás je najkrajším darčekom a pestovateľským úspechom predovšetkým úroda, ktorá vznikla vďaka nášmu intenzívnemu úsiliu, netradične uprostred sídliska.

Mnohé komunitné záhrady sú aj v hľadáčiku neprajníkov a vandalov. Máte aj takéto skúsenosti?

Ako všade, aj ta sa občas nájdu neprajníci, máme vlastnú skúsenosť. Na začiatku aj nám neznámi vandali kompletne zničili záhradu, povytrhávali všetku úrodu a zničili všetko, čo im prišlo pod ruky. Nevzdali sme sa a opäť sme vysadili nové plodiny a tešili sa z úrody.

 

Mnohé komunitné záhrady sú aj v hľadáčiku neprajníkov a vandalov. Máte aj takéto skúsenosti?

 

Ako všade, aj ta sa občas nájdu neprajníci, máme vlastnú skúsenosť. Na začiatku aj nám neznámi vandali kompletne zničili záhradu, povytrhávali všetku úrodu a zničili všetko, čo im prišlo pod ruky. Nevzdali sme sa a opäť sme vysadili nové plodiny a tešili sa z úrody.

 

 

 

 

Pripravil: Daniel Košťál

Foto: Zora Paulíniová, Facebook Krasňanský zelovoc/ Eva Jurdíková

Pin It