bio ovocieBio záhrada by mala prinášať nielen dobrý pocit, potešenie v podobe rozmanitých kvitnúcich kvetín, ale aj úžitok, napríklad v podobe zdravšieho ovocia. Ovocný sad, ktorý nebude potrebovať žiadnu chémiu a napriek tomu každoročne prinesie bohatú úrodu sa dá ešte založiť v tomto období.


Začať je najlepšie od úplného začiatku. Meniť starý ovocný sad na bio nemá zmysel, nikdy to už nebude ono. Väčšinou je totiž už vplyvom používaných chemických prípravkov zlikvidované celé spektrum užitočných organizmov a výrazne narušená prirodzená rovnováha. Základom úspechu je výber vhodných ovocných druhov a hlavne odrôd do daných podmienok. Vzhľadom k tomu, že ide o bio koncept, vybrané kultivary musia byť odolné voči najčastejším chorobám a škodcom. Je to najdôležitejší predpoklad odbúrania potreby chemických ochranných prípravkov.

 

Rezistentné odrody

 

V prípade jabloní je ideálne, ak je daná rastlina odolná voči chrastavitosti a múčnatke. V prípade sliviek voči šárke, pri marhuliach proti monilióz, pri čerešniach proti vrtivke čerešňovej a pri egrešoch proti americkej múčnatke. Dnes už každý jeden ovocný druh má k dispozícii aj dostatočne rezistentné odrody, len veľakrát je potrebné sa na ne v predajni opýtať. Trendom je návrat k starým a osvedčeným odrodám. Väčšinou sú dostatočne odolné a dlhoveké. Nepotrebujú ani systematické ošetrovania agresívnymi postrekmi. Veľa z týchto odrôd sa dá pestovať aj v oblastiach s horšou klímou, napríklad vo vyšších nadmorských výškach. So škodcami si tieto dreviny takisto väčšinou dokážu dobre poradiť aj samé. Mnohé modernejšie odrody síce prinášajú síce obrovské a šťavnaté plody, no neraz za cenu toho, že sú náchylnejšie, náročnejšie na pestovanie a je ich preto potrebné intenzívne prihnojovať či chemicky postrekovať.

 

Nízko alebo vysokokmeň

 

Získať prvé ovocné stromčeky do bio ovocného sadu sa dá dva spôsobmi. Zakúpiť sa dajú kvalitné odrody naštepené na špeciálnych podpníkoch, či už s koreňovým balom alebo bez a vysadiť, alebo si je ich možné vypestovať z kôstok. Je to prácnejší spôsob, celý proces získania rodiaceho stromčeka trvá podstatne dlhšie, navyše výsledok je neistý (rastliny majú menšie plody, netotožné s plodmi pôvodnými prípadne plodia za veľa rokov). Na druhej strane tieto dreviny sú viac odolnejšie a charakterizuje ich podstatne kvalitnejší koreňový systém. Zakúpený stromček prinesie ak má ideálne podmienky bohatú úrodu, veľké plody, ale je potrebné sa mu viac venovať a tiež to nejaký čas trvá kým sa vôbec prvé plody objavia. V poslednej dobe sú často žiadané aj rôzne štíhle, či nízkokmenné ovocné dreviny. Ich údržba je pohodlnejšia, no životnosť kratšia. Plodia zakrátko po výsadbe a pestovať ich možno aj vo väčšej vegetačnej nádobe. Vysokokmenné ovocné stromy plodia za dlhší čas po výsadbe a môžu sa v optimálnych podmienkach dožiť až 100 rokov. Počas tohto obdobia si dokážu zachovať aj vysokú rodivosť. Do bio ovocného sadu sú lepšou a v podstatne aj prirodzenejšie pôsobiacou alternatívou.

 

Výživa a ochrana rastlín

 

V bio ovocnom sade nesmú byť aplikované žiadne chemické prípravky, hnojivá ani postreky. Tieto sa dajú nahradiť ekologickejšími riešeniami. Výživu najlepšie dodá vysadeným ovocným drevinám kvalitný kompost. Vyrobiť ho nie je zložité aj svojpomocne a použiť pokojne aj dva raz za rok, na jar a jeseň. Výborný pre ovocné dreviny je aj vyzretý maštaľný hnoj, ktorý je ale potrebné aplikovať vždy na jar. S jeho množstvom treba narábať opatrne, vysoká dávka môže viesť k poškodeniu koreňového systému ovocných drevín. Hodí sa aj sušená podoba maštalného (kravského hnoja). Využiť sa dajú aj rôzne hnojivé výluhy z rastlín. Mnohé dokážu zároveň zlikvidovať aj prvé zárodky škodcov a chorôb. Osvedčené sú tiež hnojivá na báze rohoviny. Pokiaľ ide o ochranu proti škodcom, na trhu je už široká ponuka spoľahlivo fungujúcich biologických prípravkov, rovnako do boja možno zapojiť aj užitočné živočíchy (napríklad dravé roztoče), pripadne užitočné živočíchy prilákať na kvitnúce rastliny či do vybudovaných hmyzích hotelov. Ani na likvidáciu buriny nie je možné využiť chemické prípravky. Je lepšie ju zlikvidovať mechanicky, prípadne zabrániť jej rastu hrubšou nástielkou.

 

Tip redakcie:
Netradičné ovocné druhy
Základom príkladnej eko záhrady je rozmanitosť a tá by mala byť tvorená napríklad aj rôznymi menej všednými ovocnými drevinami . Mnohé z nich sú pestovateľsky nenáročné a prinášajú už zakrátko po výsadbe bohatú úrodu chutných plodov. Vďaka dômyselnému výberu drevín možno zberať rôzne plody aj niekoľko mesiacov v roku. Pestovať v našich končinách možno bez potreby špecifických zásahov rakytník (Hippophae rhamnoides), aróniu čiernoplodú (Aronia melanocarpa), dulu (Cydonia oblonga), mišpulu (Mespilus germanica), morušu (Morus nigra), oskorušu (Sorbus domestica), zemolez kamčatský (Lonicera kamtschatica), drieň (Cornus mas, muchovník, jarabinu, bazu a ďalšie.

 

Tip redakcie:
Čo pod stromy
Eko ovocné sady by nemali byť monokultúrami. Miesta pod ovocnými stromami môžu byť zatrávnené, ale zároveň vysadené rôznymi užitočnými rastlinami. Môžu to byť napríklad letničky (aksamietnice, kapucínky), ktoré ozdravujú pôdu a zároveň ju tienia, alebo aj rôzne druhy byliniek a aromatických rastlín, ktoré fungujú ako odpudzovače živočíšnych škodcov. Kvitnúce a aj aromatické rastliny lákajú navyše aj včely a ďalšie užitočné živočíchy. Tieto chránia dreviny a zároveň sa postarajú o opeľovanie kvitnúcich stromov. Ak sa napríklad letničky po ukončení vegetačného obdobia vytrhnú a nechajú ležať len tak na pôde, poskytnú prirodzenú ochranu nielen jej, ale hlavne koreňom daného ovocného stromu. Efektná je po stromami aj kvetinová lúka.

 

Daniel Košťál
Foto: botanica

Pin It