zavlažovanie 2016Automatické zavlažovanie má množstvo výhod, len s jeho pomocou napríklad docielite optimálny prísun vlahy. Závlaha bude rovnomerná na celom vytýčenom priestore a vďaka čidlu pôdnej vlhkosti a dažďovému senzoru dostanú rastliny toľko vody, koľko naozaj potrebujú.


Zavlažovať rastliny v priebehu dňa je totiž nevhodné a spotreba vody navyše kvôli odparovaniu rastie až o 30 %. Čo sa týka samotného automatického zavlažovania, možno si vybrať medzi nadzemnými alebo podzemnými systémami. Všeobecne je možné povedať, že pre malé a jednoduché trávnaté plochy je možné použiť mobilný nadzemný systém závlahy, pre väčšie a zložitejšie plochy je naopak vhodnejšia podzemná závlaha. Podzemné riešenie je jasnou voľbou v prípade, že je cieľom zavlažovače mať diskrétne skryté pod povrchom.

 

Inštalácia odborníkmi

 

Pri inštalácii podzemnej závlahy je najistejšie obrátiť sa na odborníkov zo špecializovanej firmy. Potom už len ostáva osloviť vybranú firmu a získať cenovú kalkuláciu. Na vypracovanie cenového návrhu je nutné pripraviť plán záhrady - ideálny je podklad od záhradného architekta s vyznačením všetkých osadených plôch. Ak nič takého nemáte k dispozícii, zhotovte alebo si nechajte zhotoviť nákres v mierke 1:100. „Na návrh automatickej závlahy je tiež nutné určiť zdroj vody. Ak to je studňa, stačí opísať údaj na štítku čerpadla. Zdanlivo komplikovanejšia môže byť situácia, ak budete brať vodu z vodovodného rádu. Existuje ale jednoduchý postup. V mieste budúceho odberu vody zmerajte, za koľko sekúnd vytečie 10 l vody (môžete použiť obyčajné vedro, v ktorom si vyžadovaný objem označíte) – od tohto čísla sa následne odvodí kapacita zdroja.“ vysvetľuje Jiří Hlaváček, technický poradca značky Gardena. Po odsúhlasení projektu a cenovej ponuky prídu na váš pozemok pracovníci firmy, vyložia potrebný materiál a začne samotná inštalácia. Všeobecne platí, že pre rodinný dom so záhradou do cca 500 m2 inštalácia obvykle trvá 2-4 dni.

 

Ako na to?

 

Najprv sa pomocou zlupovačky odreže pás trávneho koberca, a to tak, aby ho bolo možné vrátiť späť na pôvodné miesto. Táto technológia umožňuje inštaláciu závlahy do už vyrasteného trávnika bez akéhokoľvek poškodenia. Je možné si pomôcť i plochým rýľom. Následne, v súlade s projektom, sa pomocou drážkovačky vyhĺbi ryha na rúrkové rozvody vody. Hĺbka sa pohybuje okolo 20 – 30 cm. Ryhy sa nemusia robiť so spádom. Už táto fáza vypovedá o kvalite firmy – čistota a poriadok je základ. Po vytvorení rýh je dobré rozvinúť rozvodné rúrky a nechať ich chvíľu ležať vedľa rýh. Za krátku dobu sa narovnajú a lepšie sa s nimi manipuluje. V tejto fáze sa rozmiestnia do požadovaných miest zavlažovače a ventilové šachty. Do šachiet sa pred osadením nainštalujú ventily, lepšie sa s nimi manipuluje na stole než v zemi.

 

Zavlažovače

 

Jednoduché je to aj pri inštalovaní zavlažovačov. Používajú sa pružné spojky, pomocou ktorých je zavlažovač presne umiestený aj do problematicky prístupných miest. „Správne usadený zavlažovač je rovnobežný s povrchom zeme. Nevyčnieva, nehrozí tým jeho poškodenie kosačkou, ani nie je „utopený“ a nenaplavuje sa do neho nečistota.“ objasňuje J. Hlaváček, technický poradca značky Gardena. Ďalším krokom je usadenie ventilových šachiet. Ich počet je daný počtom vetví, na ktoré je závlaha rozdelená. Je nutné podotknúť, že tu je možné výrazne ušetriť. Ak sa napojí rozvod priamo u zdroja, napr. vo vodomernej šachte, kde je najväčší priemer potrubia a preto aj najväčší prietok a najväčší tlak, závlaha sa môže rozdeliť do menej vetiev. Tým sa ušetria náklady za riadiaci systém. Ventilové šachty sú skryté v zemi, vidieť zostane iba pevné veko, ale i to je možné nakoniec zamaskovať napr. mulčovacou kôrou alebo kamienkami.

 

Umiestnenie počítača

 

Ďalším dôležitým krokom je umiestnenie zavlažovacieho počítača. Je možné ho pripevniť tak vonku (je chránený proti striekajúcej vode), ako aj vo vnútri domu. Rozhodujúce je pohodlie majiteľa a prítomnosť zásuvky na 230 V. Moderné riadenie zavlažovania môže riadiť až 12 elektromagnetických ventilov, s ktorými je prepojený elektrickým vodičom. Ovládanie počítača je jednoduché a intuitívne, takže i po dlhšej pauze si obsluha jednoducho uvedomí, ako má pri programovaní postupovať. Káblom je tiež prepojený s dažďovým senzorom prípadne čidlom pôdnej vlhkosti pre zohľadnenie prirodzených dažďových zrážok pri zavlažovaní. Tieto prvky v konečnom účtovaní hrajú veľmi významnú úlohu. Sú schopné ušetriť majiteľovi značnú časť nákladov za vodu.

 

Zdroj a ilustračné foto: Gardena

Pin It