Definitívny koniec záhradnej sezóny je čo nevidieť tu. Ešte predtým bude potrebné dôkladne sa postarať o zariadenia, ktoré vám počas sezóny pomáhali pri údržbe záhrad.

 

kosačka

 

Kosačky na trávu, rovnako aj motorové píly a vyžínače, ktoré sú poháňané benzínovými motormi by ste mali na zimné obdobie dôkladne pripraviť. Často totiž nie sú od jesene do jarných mesiacov vôbec používané a to je bežne až šesť mesiacov. Znečistenie zariadení alebo nepoužívaný benzín v nádrži môžu byť cestou ako rýchlo skrátiť životnosť týchto užitočných záhradných pomocníkov. To samozrejme nie je pre nikoho cieľom.

 

1. USKUTOČNITE OČISTU

 

Zariadenia po sezóne najskôr poriadne očistite. Nezabudnite tak urobiť najmä po poslednom použití v tomto roku. Zvyšky trávy, listov, alebo dreva, ktoré sa zachytili v ochranných krytoch a ďalších zákutiach prístrojov, môžete odstrániť pomocou špachtle z dreva alebo umelej hmoty. Pri kosačkách je dôležité starostlivo vyčistiť aj chladiace rebrá a okolie výfukov, aby neskôr nemohlo dôjsť k požiaru. Kosačku očistite následne jemným kartáčom. Pri čistení jej spodnej časti je ju možné sklopiť ju dozadu, zapaľovacia sviečka však musí zostať vždy hore. Pokiaľ sa zariadenie naklopí do strany, môže sa olej dostať vzduchového filtra alebo výfuku. Dajte na to pozor!

 

2. DOPLŇTE OLEJ

 

Zariadenia by mali byť stále prevádzkyschopné – stav oleja pred zimnou odstávkou by mal teda zodpovedať predpisu. Výmenu oleje môžete uskutočniť sami, alebo o to požiadať odborníkov z autorizovaného servisu. Pokiaľ sa rozhodnete uskutočniť výmenu oleja svojpomocne, je dôležité sa riadiť pokynmi uvedenými v návode a používať len odporúčanú značku a množstvo oleja. Nikdy nie inak.

 

kosacka stred

 

3. VYPRÁZDNITE NÁDRŽ

 

Nádrž prístroja, ktorý je poháňaný benzínom by mala byť pred zimnou prestávkou prázdna. Pri dlhšom skladovaní (niekoľko mesiacov) sa totiž môže zmes paliva rozložiť na jednotlivé zložky (benzín, olej a biolieh). Takto degradovanú zmes už nie je možné znovu zlúčiť. Pokiaľ ju necháte v nádrži počas zimy, môžete mať na jar veľké problémy pri prvom spúšťaní zariadenia. Najlepšie je preto vyprázdniť palivovú nádrž, zariadenie s prázdnou nádržou naštartovať a nechať motor bežať tak dlho, dokiaľ nebude palivo z palivových ciest a karburátora spotrebované. Až potom budete mať istotu, že v karburátore ani v palivovom systéme nezostali žiadne usadeniny a membrány karburátora nebudú počas zimy v kontakte so zvyšným palivom.

 

4. SKLADOVANIE POČAS ZIMY

 

Po uskutočnení všetkých predchádzajúcich úkonov je vhodné nájsť suché a bezprašné miesto na uloženie zariadenia. Počas skladovania by prístroj mal byť vo svojej štandardnej polohe. V prípade kosačiek to znamená , že ju nezavesíte, ani nenaklopíte. Vždy je dobré zariadenie zakryť. Kosačky so spúšťacím mechanizmom musia byť naviac chránené pred mrazom. Inak hrozí ich poškodenie. V zásade tiež platí, že aj keď je kosačka mimo prevádzky, mala by byť uložená mimo dosahu detí.

 

5. OSTRÉ NOŽE SÚ ZÁKLAD

 

Nože žacej lišty by mali byť pred prvým použitím neporušené. Pokiaľ sa na nich objavia trhlinky, musia byť bezodkladne vymenené v odbornom servise. Nože je vhodné po sezóne vymontovať a naostriť, prípadne nechať v odbornom servise aj vyvážiť. Tento postup sa napokon odporúča po každých 25 hodinách používania. Je to kvôli tomu, aby sme dosiahli optimálny žací výkon. Túto úlohu síce môžete nechať na jarné mesiace, pred prvým použitím, ale je vždy lepšie ju neodkladať. Môžete sa tak vyhnúť príliš dlhej čakacej dobe na nabrúsenie nožov v servise počas jarných mesiacov, kedy na to myslí každý majiteľ záhrady a trávnika.

 

Pripravil: dk

Zdroj a foto: STIHL, redakcia

Pin It