Nedávno som si všimol pod tujami, ktoré máme vysadené v záhrade, veľké množstvo napadaných suchých vetvičiek. V jednej z nich bola dokonca vyžraná malá chodbička, škodcu som však nenašiel. O čo ide? J.M., Bratislava

Odpoveď: Pravdepodobne ide o napadnutie lykokazom borievkovým. Najčastejšie sa tento škodca usídli na starších a nevhodnými podmienkami či prostredím oslabenými ihličnanmi – tujach, borievkach a cypruštekoch. Škodca je aktívny hlavne koncom jari a začiatkom leta a v tomto období treba uskutočniť aj ochranný zásah.

Použiť treba kombináciu aspoň dvoch prípravkov , napríklad Karate Zeon 5 CS a Dursban 480EC. Medzi postrekmi musí byť aspoň dvojtýždňová pauza.

Postrekovať vyššie a staršie jedince je mimoriadne zložité a nepraktické. Škodca pritom nie je natoľko nebezpečný, že by mohol spôsobiť úhyn staršej dreviny. Skôr ju poškodzuje tak, že táto sa stáva menej atraktívna a nepríjemné je samozrejme to, že sa pod ňou neustále nachádza množstvo suchých napadaných vetvičiek. To môže obmedzovať iné rastliny v raste.

Dôležité je sa postarať o to, aby drevina mala čo najviac ideálne podmienky. Potrebné je ju sem tam zavlažiť, prihnojiť, prípadne skontrolovať jej zdravotný stav. Oslabovanie dreviny inými škodcami či chorobami, ktoré sa prehliadajú môžu ústiť do ďalších nepríjemných problémov.

Daniel Košťál

Pin It