Zvažujeme vybudovať si v záhrade kúpacie jazierko. Realizáciu plánujeme zveriť špecializovanej firme. Chceli by sme si však vybrať vhodné rastliny. Aký význam má zeleň v kúpacom jazierku a aké druhy odporúčate vybrať? G.M., Bratislava

Odpoveď: Jazierko vďaka rastlinám získa prirodzenejší vzhľad, je rozmanitejšie a má množstvo pozitív a dôležitých úloh. K prednostiam týchto rastlín patrí schopnosť čistiť vodu v kúpacej časti bez nutnosti použitia agresívnych chemikálií a to tým, že odoberajú živiny nežiaducim vláknitým riasam. Tie nemajú prakticky žiadnu šancu sa v premyslene vysadenom kúpacom jazierku rozmnožovať sa . Rastliny sú zdrojom kyslíka, zároveň sú nevyhnutné pre rozvoj užitočného bioplanktónu. Ten sa stará a vytvorenie prirodzenej rovnováhy. Pohľad na kompozíciu zostavenú z vodných rastlín je príjemný a harmonický nielen z brehu ale aj z vody pri plávaní. Správne vybraná zeleň navyše pomáha relaxovať, odbúrava stres, napätie, očisťuje a harmonizuje. Základom úspechu je vytvoriť rozmanité, druhovo pestré výsadby, vždy len rastlín vhodných do daných podmienok. V ponuke sú desiatky atraktívnych druhov kvitnúcich aj s okrasných listami, rôzne rastové formy.

Potrebné je však v rámci výsadby rozlíšiť niekoľko zón. Prvou je močiarna zóna ktorú charakterizuje vodný stĺpec od zhruba 10 cm až do výšky 50cm. Túto zónu obľubuje viacero druhov krásnych a pekne sa rozrastajúcich rastlín. Tie tu po niekoľkých rokoch od výsadby vytvoria prirodzene pôsobiace hranice. Nie je samozrejme dobré nechať zarásť celý breh jazierka, pôsobivé môže byť vytvorenie kulisy z týchto rastlín, pričom vyššie druhy pôjdu do pozadia a nižšie do popredia. Do tejto zóny, ktorá sa výraznou mierou podieľa na produkcii kyslíka a zároveň môže byť aj zdrojom príjemného tieňa sa vysádzajú rôzne druhy pálok (Typha), žabníky (Alisma plantago – aquatica), kosatce žlté (Iris pseudocarus), ježohlav (Sparganium erectum), pontedérie (Pontederia cordata), záružlie (Caltha palustris), steblovka (Glyceria maxima), truskavec (Hippuris vulgaris),vrbica (Lythrum salicaria), škripina (Scirpus sylvaticus), okrasa (Butomus umbellatus), puškvorec (Calamus calamus), mäta (Mentha aquatica) a množstvo ďalších krásnych rastlín. Pri výbere sa treba riadiť veľkosťou vysádzanej plochy (ideálne je vysádzať viac kusov z jedného druhu), kombinovať rôzne rastové formy, kvitnúce aj nekvitnúce druhy. Pozor na rastliny produkujúce peľ, ak bude jazierko užívať alergik.

Nezastupiteľné miesto majú v kúpacích jazierkach plávajúce rastliny. Tieto môžu buď voľne plávať na hladine alebo vyrastať nad hladinu (sú vysadené v substráte). Samozrejme nemali by s nachádzať v kúpacej časti pretože by tu prekážali pri plávaní. Podobne ako rastliny močiarne majú množstvo pozitív. Čistia vodu, ochladzujú ju, obohacujú o kyslík a bránia rozvoju rias tým, že im odoberajú živiny. Vhodná je pistia (Pistia stratiotes) alebo eichhornia (Eichhornia crassipes), v ponuke špecializovaných predajní či e-shopov sú aj ďalšie druhy. Mimoriadne dôležité sú pre kúpacie jazierka aj rastliny filtračné, ktorých pokojne možno vybrať aj viacero druhov. Osvedčený je stolístok (Myriophyllum), alebo aj elodea (Elodea densa). Väčšinou rastú pod hladinou alebo len minimálne nad hladinou. Rýchlo sa rozrastajú takže bude potrebné počítať s ich priebežnou redukciou. Sú hodnotným zdrojom kyslíka, vynikajúcimi čističmi vody a upravovateľmi jej kvality. Okrem týchto najužitočnejších rastlín sa do bio jazierok hodia aj lekná, ktoré celé jazierko výrazne zatraktívnia.

Daniel Košťál

Pin It