zimna zahradaZimná záhrada umožňuje vychutnávať si zeleň v treskúcej zime a zároveň je estetickým a funkčným rozšírením bývania. Systém zimnej záhrady Schüco prináša rozmanitosť konštrukcií a vybavenia, s ktorými zvýšite hodnotu vášho domu.


Zimná záhrada znateľne zväčší obytný a úžitkový priestor domu. Opticky rozširuje a akoby otvára objekt do priestoru, do prírody. Zážitok dostatku slnečného svitu a kontakt s prírodou je nezameniteľný. Navyše je zimná záhrada aj estetickým a vo väčšine prípadoch aj unikátnym rozšírením existujúcej plochy obydlia. Unikátnym aj v zmysle náležitého navýšenia hodnoty domu. So systémom zimných záhrad Schüco je možné vytvoriť individuálnu konštrukciu a pritom zohľadňovať aj parametre teploty a vlhkosti vďaka „schücovným“ riešeniam.

 

Kam nechodí slnko, tam chodí lekár

 

Človek sa bez prirodzeného denného svetla nezaobíde. Slnko znamená viac zdravia, pohody a životného optimizmu. Nechajte svetlo prúdiť do vášho príbytku prostredníctvom zimnej záhrady. Dopadajúce slnečné žiarenie má aj iný efekt. Premieňa sa na teplo, ktoré zostáva v interiéri a vďaka tepelnoizolačným vlastnostiam neuniká cez plášť zasklenia naspäť do vonkajšieho priestoru. Vniká akýsi zásobník tepla, ktorý znižuje potrebu dodatočného vykurovania. Zároveň tento tzv. skleníkový efekt znižuje množstvo energie potrebnej na vyhriatie priestorov susediacich so zimnou záhradou, ktorá sa tak stáva ochrannou, nárazníkovou zónou. Zónou, ktorá v zime šetrí energiu a v lete zabraňuje prílišnému prehrievaniu príbytku. Spolu so zodpovedajúcim tieniacim systémom, ako sú napríklad systém tieniaceho zasklenia s vysokým stupňom reflexie alebo tieniace lamely, dosiahnete optimálnu reguláciu slnečného žiarenia. V kritických odkvapových a krokvových spojoch majú konštrukcie Schüco prerušený tepelný most a tak zabraňujú ďalším energetickým stratám.

 

Sklené, napriek tom bezpečné

 

„Pre obvodový plášť a strechu zimných záhrad sa štandardne používa hliníkový systém Schüco FW 50+W, s ktorým sme realizovali rozmanité pôdorysné tvary a stvárnenia striech so sklonom od 7° do 45°. Systém je vhodný pre zimné záhrady s jednoduchou rovnou pultovou strechou až po polygonálne modely v elegantnom pavilónovom štýle či viacposchodové modely. Za presne špecifikovaných okolností je od tohto roku možné inštalovať aj strechy zo sklonom od 2°, pričom je potrebné rátať s ich častejším čistením a údržbou,“ uvádza Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky spoločnosti Schüco na Slovensku a dodáva: „Do konštrukcií je možné integrovať otváravé a vetracie prvky, napríklad výklopné strešné okná.“ Profily majú certifikáciu proti vlámaniu, vrátane spomínaných otváravých elementov. Kvalitné kovanie a bezpečnostné zasklenie chráni nielen zimnú záhradu, ale je ďalšou bariérou proti neželanému vstupu do príbytku. Bezpečnosť možno ešte zvýšiť prostredníctvom kontroly uzamknutia, napríklad použitím kovania Schüco TipTronic. Tepelno-izolačné schopnosti Schüco FW 50+W majú vysokú mieru zvukovo-izolačnej ochrany a ochrany proti poveternostným vplyvom.

 

Zdroj a ilustračné foto: Schüco

Pin It