Kaktusy sú zvláštnou skupinou izboviek. Hoci pichajú, sú príťažlivé. Svedčí im to najmä v svetlých, moderných interiéroch. Ale nie celoročne...

 

zimoviskokaktusy

 

Ak sa chcete popýšiť krásnymi kaktusmi a docieliť ich pravidelné kvitnutie, mali by ste sa o ne vhodne postarať. Nielen sem tam, kedy máte čas, ale pravidelnejšie počas celého roka. K dôležitým činnostiam, avšak často zanedbávaným, patrí správne zazimovanie. Názory na konkrétne spôsoby sa ale pri tejto skupine rastlín rozchádzajú. Čo sa najviac osvedčilo?


Nie všetky v teple


Často môžeme vidieť kaktusy, ktoré sú celoročne umiestnené v bytoch na jednom mieste, najčastejšie na najdlhšom okennom parapete. Nie je to ideálne. Pre tieto miesta je totiž veľakrát typická blízkosť tepelného zdroja a dochádza tu ku kolísaniu teploty.  Výsledkom takejto podoby zimovania je veľmi slabé alebo žiadne kvitnutie a neraz aj zaostávanie v raste. Takéto kaktusy sú menej vitálne, navyše ohrozenejšie chorobami a škodcami. Optimálne podmienky na prezimovanie môže kaktusom poskytnúť priestor medzi dvoma okennými tabuľami, kde je chladnejšie. Treba však dať pozor, aby sa takto umiestnené rastliny nedotýkali okenných tabúľ.


V súčasnosti je známych obrovské množstvo druhov a kultivarov kaktusov. Niektorým vyhovuje zimovanie v chlade, iným naopak v teple. Napríklad obľúbený vianočný kaktus – šlumbergera žiada v zime teplejšiu a svetlú miestnosť. Do tej ho môžete preniesť v čase, keď vytvorí náznaky kvetných pukov. Počas zimných mesiacov vianočný kaktus rozkvitá. Existuje ešte niekoľko ďalších druhov, ktoré potrebujú prezimovanie v teple. Ide o druhy Melocactus, Discocactus a jedince vrúbľované na Pereskiopsisy a Hylocereusy. Je dôležité vedieť, aké kaktusy pestujete.


Pozor na chlad a vlhko


Väčšina kaktusov bude povďačná, ak ich pred zimou (október/november) umiestnite do suchších a chladnejších priestorov. Ideálne tam, kde nemrzne a teplota nevystúpi nad 12 °C. Môžu to byť verandy, zasklené balkóny, chodby, nevykurované zimné záhrady, pivnice alebo schodištia. Nevhodné sú tmavé a vlhké pivnice, kde dochádza k hnilobe kaktusov a ich rýchlemu uhynutiu.


Často chybou je aj zalievanie kaktusov tesne pred zazimovaním. Na zimoviská treba prenášať kaktusy vždy len s preschnutým substrátom. Naposledy ich treba zaliať v októbri. Od decembra do konca januára by ste kaktusy nemali na zimovisku zalievať vôbec. Prvý prísun vlahy doprajte týmto rastlinám až počas februára.


Pozor treba dať aj na nedostatok svetla v miestach, kde zimujú. Rastliny sa, ak majú svetla menej, nepekne vyťahujú, deformujú, vytvárajú typickú bledú špičku a ich estetická hodnota sa stráca.


Zazimované kaktusy priebežne kontrolujte, miestnosť s nimi počas slnečných a teplejších zimných dní občas vyvetrajte. Dajte pozor, aby ste nevetrali počas noci alebo skoro ráno kedy je najchladnejšie. Priebežne kontrolujte zdravotný stav zimovaných kaktusov a ak nájdete chorobami alebo škodcami napadnuté jedince, zlikvidujte ich. V zime kaktusy neprihnojujte, nepostrekujte vodou z postrekovača, nepresádzajte ani nevyťahujte z črepníkov.

 

Napísal: Daniel Košťál
Foto: autor

Pin It