Hlavne ich treba umiestniť tam, kam sú určené a nie núdzovo k stene domu. Dať si treba záležať aj na ich výsadbe. Viac ako sezónna zeleň sa v nich uplatní zeleň trváca.

Pin It