Táto stará, osvedčená a k životnému prostrediu priateľská metóda začína byť viac vyhľadávaná. V akom type záhrad pomôže a čo treba pre to urobiť?

 

zelenehnojenieNEW

 

Prednosti zeleného hnojenia najviac oceníte v úžitkovej záhrade, na záhonoch, kde pestujete zeleninu alebo aj na miestach, kde máte vysadené ovocné rastliny. Vyskúšať túto overenú metódu môžete v rozlohovo v menšej aj väčšej záhrade, rovnako pri zakladaní novej záhrady alebo revitalizácii staršej. Zelené hnojenie prispeje ku skvalitneniu pôdy aj v skleníkoch alebo fóliovníkoch. Nebude vás to stáť veľa peňazí, ani príliš veľa času, neohrozíte životné prostredie, zároveň ale pomôžete pestovaným úžitkovým rastlinám a prispejete k tomu, aby vás odmenili väčšou úrodou. Súčasne do celého procesu môžete prizvať aj deti a môže sa z toho stať celkom zaujímavá forma trávenia voľného času.


Ako to funguje?


Princíp zeleného hnojenia spočíva v zapracovaní vybraných rastlín v skorom rastovom štádiu do pôdy, kde následne prebehne ich postupný rozklad a tým obohatenie pôdy hodnotnými prírodnými látkami. Využiť na to môžete niekoľko druhov rastlín alebo špeciálne zmesi na zelené hnojenie, ktoré sa dajú bežne kúpiť.


Postup je jednoduchý. Osivo vysejete na miesta, ktoré chcete pohnojiť a akonáhle dosiahne porast z výsevu určitú výšku (10-20 cm) pokosíte ho, alebo zároveň aj nadrobno nasekáte, necháte mierne zvädnúť (nie uschnúť) a následne všetko zapracujete plytko do pôdy (ideálna do hĺbky 10-20 cm). Veľmi nízky porast môžete zarýľovať aj priamo, bez kosenia. Po zarýľovaní rastlinnej hmoty môžete záhon začať na výsadbu alebo výsev úžitkových rastlín využívať za približne dva až tri týždne. Na záhone, kde ste uplatnili zelené hnojenie uprednostnite plodovú zeleninu alebo hlúboviny, prípadne zeler.


Výsledkom vhodne realizovaného postupu zeleného hnojenia bude zlepšenie kvality a vlastností pôdy, jej štruktúry, vodného režimu a stupňa prevzdušnenia. Dôjde zároveň aj k naštartovaniu rôznych dôležitých bioprocesov, čiže nejde len o doplnenie základných živín v organickej podobe.


Pomocou zeleného hnojenia môžete pôdu tiež detoxikovať, ozdraviť, ochrániť pred silným mrazom v zime, aktivizovať v nej činnosť drobných a veľmi užitočných mikroorganizmov a pod. Mnohé rastliny, ktoré sa na zelené hnojenie bežne využívajú súčasne pekne a bohato kvitnú a môžu do vašej záhrady prilákať včely a ďalší užitočný hmyz. Pri jarnom výseve je tiež pôda pokrytá porastom týchto rastlín chránená pred slnkom a intenzívnym vysúšaním.


Výber rastlín


Na zelené hnojenie sa hodia rastliny, ktoré vytvárajú silný koreňový systém a najmä tie, ktoré vynikajú schopnosťou vytvoriť za krátky čas bohato olistenú nadzemnú časť. Väčšinou ide o rastliny z čelade bôbovité, ktoré zároveň prispievajú aj k obohacovaniu pôdy dusíkom.


Z konkrétnych rastlinných druhov sa hodí ďatelina, komonica, vika, repka, horčica, bôb, najodolnejšia a najviac univerzálna facélia, pohánka, hrach, lucerna alebo aj ovos či lupína biela a mnoho ďalších. Využiť môžete aj miešanky – zmesi na zelené hnojenie, táto voľba je ideálna hlavne pre menšie záhrady. Rýchlosť rastu je u týchto druhov rôzna, výsledok v podobe kvalitnej zelenej hmoty vhodnej na zapracovanie do pôdy dosiahnete približne po 4-6 týždňoch.


Konkrétne rastliny si vyberajte vždy podľa podmienok daného miesta – prihliadajte na svetlo a vlhkosť, alebo aj typ pôdy aký máte v záhrade – pre každý typ pôdy sa hodí iný druh rastliny. Tieto informácie si môžete overiť v odbornej literatúre alebo na internete. Ak budete mať dobré skúsenosti, môžete zelené hnojenie vo svojej záhrade zopakovať, pričom vždy je potrebné rastliny, ktoré si na to zvolíte striedať.


Nezabudnite, že ak budete vysievať na jeseň a zapracovávať do pôdy až na jar, mali by ste si vybrať rastliny odolné proti mrazom (repka, vika, horčica). Ak si vyberiete facéliu, pohánku alebo hrach bude nutné zarýľovať ich ešte pred príchodom mrazov. Na jar uprednostnite vždy najmä rýchlo rastúce druhy.


Každá rastlina môže mať špeciálne požiadavky, tie sa týkajú napríklad toho, na aké miesta a po čom môžete jej osivo vysievať a čo bude možné na dané miesto sadiť po nej. Niektoré rastliny zeleného hnojenia môžu mať spolu s úžitkovými spoločné choroby alebo škodcov. Ak napríklad na zelené hnojenie využijete repku alebo horčicu, nemali by ste na danom mieste pestovať následne hľúboviny. Ich pestovanie by pravdepodobne bolo sprevádzané rôznymi problémami.


Ako začať?


Na mieste, kde chcete zelené hnojenie zrealizovať, najskôr dôkladne odstráňte všetky zvyšky rastlín, plody a tiež burinu, hlavne trvácu. Pôdu dôkladne, do hĺbky asi 30 cm prekyprite a pomocou hrabieľ vyrovnajte. Semená vybraných rastlín alebo špeciálnej zmesi na zelené hnojenie rovnomerne a na husto rozsypte po pripravenej ploche a jemne ich zapracujte pomocou hrabieľ do pôdy. Plochu dôkladne zavlažte jemným prúdom vody, dajte pozor, aby ste semená nevyplavili a pôdu v nasledujúcich dňoch udržiavajte neustále mierne vlhkú.


Vysievať môžete v tomto období, čiže od polovice septembra až do októbra, rastliny ale zapracujete do pôdy ešte koncom jesene alebo skoro na jar. Druhý spôsob je vhodné zvoliť vtedy, ak potrebujete zúrodniť pôdu napríklad pred zakladaním ovocných sadov. Vysejete na jar - v období od marca do apríla, po vyrastení zelenú hmotu zapracujete do pôdy, avšak najneskôr do konca apríla. Pri výseve či už na jar alebo jeseň odporúčam vystihnúť obdobie zrážok a vysievať tesne pred ním. Rýchlosť a rovnomernosť klíčenia výrazne urýchlite.

 

Napísal: Daniel Košťál
Foto: Pixabay.com

 

Pin It