Veľa milovníkov záhradníčenia si každoročne koncom zimy vysieva do debničiek na okenné parapety, alebo do skleníka osivá zeleniny a kvetín. Predpokladom úspechu je výber kvalitného osiva, použitie čistej nádoby a najmä vhodného substrátu. Zaujímavým trendom sú supresívne substráty. V čom sa líšia?

 

substrat velky perex

 

Ide o substráty, ktoré obsahujú rovnako kvalitnú a pomerovo vyrovnanú zmes jemnej svetlej a tmavej rašeliny, k tomu drobný perlit. Súčasťou je aj základné hnojivo, ktoré poskytne klíčiacim rastlinám základné živiny a nevyhnutné stopové prvky.

 

V ČOM SÚ INÉ?

 

Supresívne substráty vynikajú pridaným obsahom užitočných húb, presnejšie ich spór. Tie sa v optimálnych podmienkach začnú vyvíjať a následne vo výsevoch obmedzujú rozvoj fytopatogénov a drobného škodlivého hmyzu.

 

Najčastejšie tieto užitočné huby chránia klíčiace rastliny pred veľmi častým problémom – padaním klíčnych rastlín. Tento neduh je pri domácom pestovaní priesad veľmi častý a jeho pôvodcom je huba pochádzajúca z nekvalitného, neprepareného substrát. V takomto substráte tiež nedochádza k vývoju a rozmnožovaniu hmyzu. Ten ohrozuje klíčiace rastliny, presnejšie ich koreňový systém.

V supresívnych substrátoch sa najčastejšie používajú spóry huby Trichoderma virens a Metarhizum anisopliae.

 

TIP AUTORA
Ak chcete záhradníčiť v súlade s prírodou, supresívne substráty sú výbornou voľbou. Sú dobre fungujúcim preventívnym prostriedkom proti nežiaducim a ohrozujúcim činiteľom. Pri použití týchto substrátov sa znižuje šanca, že budete musieť na ochranu rastlín použiť chemické prípravky.

 

Rastliny klíčiace v supresívnych substrátoch sa vyvíjajú viditeľne lepšie, majú kvalitnú koreňovú sústavu aj nadzemnú časť. Vynikajú aj rýchlym a rovnomerným rastom. Sú odolnejšie voči škodlivým organizmom, nie sú nimi až tak napádané a likvidované. Odolávajú aj niektorým pre mladé rastliny stresovým faktorom, napríklad striedaniu teploty. Rastliny vypestované v týchto substrátoch sú dokonca aj po vysadení do záhrad podstatne odolnejšie a ich rast býva mohutnejší.

 

POZOR NA SKLADOVANIE

 

Supresívne substráty sú bežne dostupné v predajniach s potrebami do záhrady. Sú síce o niečo drahšie, ale ide vždy o dobrú kúpu. Ak chcete, aby si svoje unikátne vlastnosti tieto substráty zachovali čo najdlhšie, uchovávajte ich v neporušených obaloch, na suchom a chladnom mieste. Rozhodne ich neskladujte tam, kde hrozí pokles teploty pod bod mrazu, ani nie v prekúrenej miestnosti. Ak nespotrebujete celý obsah balenia, rozhodne vrecko zatvorte. Dajte pozor, aby sa doň nedostala voda. Odložený, nespotrebovaný a správne uskladnený supresívny substrát môžete použiť aj v nasledujúcom roku. Samozrejme ideálne je spotrebovať ho čím skôr a neodkaldať ho veľa rokov.

 

Napísal: Daniel Košťál

Pin It