plastika1V poslednej dobe rastie trend umiestňovania rôznych umeleckých skulpturálnych prvkov a doplnkov aj do exteriéru. Ide vždy o dobrú investíciu, záhrada tým získava oveľa vyššiu hodnotu a reprezentatívnosť.

V neposlednom rade je to aj prvok pozitívne vplývajúci na psychiku človeka, nabáda ho k zastaveniu sa a pokochaniu.

 

Sochárske a ďalšie umelecké diela, ktoré nachádzajú uplatnenie v exteriéri sú obvykle výtvorom človeka, veľakrát to môže byť prestížny umelec, ich hodnota preto nie je zanedbateľná. Často ide o diela finančne náročné, s výrazným estetickým účinkom, Ak ide o správny výber a adekvátne zakomponovanie v danom priestore, záhrada získava punc originality a exkluzivity. Okamžite sa stáva odlišnou a hodnotnejšou, často oveľa príjemnejšou. Umiestnenie skulpturálneho prvku v záhrade svedčí vždy o vkuse majiteľov záhrady, môže byť znakom spoločenského postavenia, vnútorného rozpoloženia či vyjadrením určitých postojov. Tým, že záhradná plastika je odlišná od ostatných, hlavne vegetačných zložiek záhradnej kompozície je vždy bodom priťahujúcim pozornosť, ale aj predmetom rozhovorov či úvah. Umelecky stvárnená exteriérová plastika je vždy aj hodnotným darom, hlavne tam, kde to ocenia a je samozrejme predpoklad jej dobrého zakomponovania.

 

Dôležitosť výberu

 

Či už ide o abstraktné , alebo realistické diela vždy je dôležité vedieť si správne vybrať. Exteriérové, hodnotnejšie plastiky dostať kúpiť v špecializovaných umeleckých galériách, na umeleckých a záhradníckych výstavách hlavne v zahraničí, prostredníctvom vybraných internetových obchodov alebo na umeleckých aukciách. Ďalšou možnosťou je dať si takýto prvok vyrobiť na zákazku konkrétnemu, alebo obľúbenému umelcovi. Počítať tu ale treba s dlhšou dobou vyhotovenia. Na výber je viacero materiálov. Klasikou je kameň (ideálne čo najmenej pórovitý, napríklad leštený), žiadanejšie a to hlavne do moderných záhrad sú plastiky z matných alebo lesklých kovov. Aktuálne trendové sú povrchy s hrdzavou patinou, hlavne v zahraničí sú žiadané plastiky z originálneho bronzu či tvrdenej živice. O pozornosť intenzívne usilujú aj umelecké plastiky či výtvarné exteriérové doplnky vytvorené z drôtu. Kameň a kov pôsobia vždy chladivo, no do záhradnej kompozície vnášajú noblesu a eleganciu, dávajú jej úplne iný rozmer. Obvykle sú finančne najnáročnejšie. Hrejivejšie a prívetivejšie pôsobí upravené alebo neupravené drevo (ideálne umiestnené na izolujúcom podklade), prípadne surová alebo glazovaná keramika. V poslednej dobe o pozornosť usilujú aj plastiky z hutného a farebného skla a tiež plasty, ktoré sa používajú hlavne na stvárnenie abstraktnejších umeleckých myšlienok. Keďže väčšinou ide o plasty farebne výrazné, ich uplatnenie je najmä v mestských, modernejších záhradách. Do tohto typu záhrad sa hodí aj kov či kameň. Naopak v záhradách pôvodných vynikne okrem kameňa viac drevo, prípadne momentálne žiadané umelecky spracované objekty z prútia s podstatne kratšou trvácnosťou. Dôležité je prihliadať na to, že musí ísť o materiál odolný voči poveternostným vplyvom a zároveň bezpečný pre obyvateľov a návštevníkov záhrady (deti, a pod.).

 

Na veľkosti záleží

 

Menej je viac a v tomto prípade to platí niekoľkonásobne. Viac vynikne jedno, najviac dve diela a vždy je lepšie viac investovať ako kombinovať množstvo rôznorodých a to hlavne materiálovo rozmanitých a lacnejších variant. Dobré je dať na prvý pocit, pretože dielo vyvoláva určitý dojem ktorý bude viac menej jeho súčasťou. Ide o prvok ktorý môže ovplyvňovať celý priestor záhrady, alebo pôsobiť viac akcentuálne, teda len v určitej, precízne zvolenej časti. Veľmi dôležité je si vybrať umeleckého diela do svojej záhrady aj pokiaľ ide o veľkosť. Zvážiť treba v prvom rade rozlohu priestoru, kde má byť skulpturálny prvok situovaný. V zásade sa do maličkej záhrady, dvora či átria nehodí rozmerné a príliš nápadné dielo. Vyvolalo by to skôr negatívne pocity. Veľký objekt obvykle menšiu záhradu ešte viac zmenší. Vo veľkej záhrade či na veľkom dvore zasa zanikne malá plastika. Môže byť zaujímavá, hodnotná, no je nenápadná a v takomto prípade pôjde o nie celkom šťastnú investíciu. Ak nejde o detailne prepracované dielo je vždy lepšie sústrediť ho na rozľahlejšie plochy, napríklad trávnik (do plochy vysypanej štrkom či pieskom), naopak do detailu prepracované prvky sa žiada vystaviť na rôzne podstavce a umožniť ich pozorovanie zblízka. V tomto prípade je podstatné vybrať im aj harmonicky pôsobiace, jednotné pozadie. Konkrétna voľba diela vždy závisí od osobných preferencií majiteľa záhrady, finančných možností, ale vždy treba prihliadať aj na celkový štýl aký v danom priestore prevláda. Plastika by priestoru nikdy nemala dominovať, skôr by ho mala len dotvárať. Tradičné záhrady si žiadajú realistické diela, naopak priestory moderné majú najlepší predpoklad pre umiestnenie abstraktných diel a doplnkov.

 

Farby a podsvietenia

 

Trendom sú síce exteriérové umelecké prvky výraznejších farieb (napríklad červené), no osvedčenou klasikou sú zemité tóny, čierna, šedá a strieborná, ale aj tmavo šedá, tóny dreva či prírodného kameň. Vždy farebnosť záleží aj od materiálu z ktorého je plastika zhotovená. Veľakrát nemusí byť pôvodná farba materiálu priznaná, ale upravená. V zásade je dôležité aby farebnosť ladila s prostredím záhrady, prípadne s domom a oplotením. Farebnosť alebo aj štruktúru plastiky je možné zvýrazniť vhodným nasvietením čím sa dostáva na ďalší stupienok výnimočnosti. Zásadou je postarať sa o to, aby plastika plastika vhodne zapadla do celkového konceptu záhrady a pútala celoročne. V súvislosti s drahšími skulpturálnymi prvkami sa do popredia vynára otázka bezpečnosti. Dôležité je nepodceniť ju hlavne vtedy, ak je dielo viditeľné napríklad z ulice, prípadne cestnej komunikácie. Vždy je preto lepšie takého prvky sústreďovať mimo pohľadu okoloidúcich. V zásade je tiež lepšie voliť pre viditeľnejšie priestory, átriá a predzáhradky masívnejšie a ťažšie kusy, s ktorými je zložité manipulovať. Ak ide o obzvlášť hodnotné diela prestížnych umelcov, je namieste zvážiť aj umiestnenie alarmu, prípadne pevné ukotvenie o podklad. Praktické je aj tak vždy myslieť aj na poistenie takéhoto prvku.

 

Daniel Košťál
Foto: autor

 

Pin It