Zvažujeme vytvoriť na fasáde chalupy súvislú zelenú stenu z opadavého paviniča. Ktorý druh by ste nám odporúčali? Bude to lepšia voľba ako brečtan? K.N., Bratislava

Odpoveď: K najkrajším aj obávaným drevinám vďaka ktorým je možné rýchlo zazeleniť fasády domov patrí pavinič (Parthenocisus). Najčastejšie sa možno stretnúť s dvoma druhmi. Pavinič päťlistý (Parthenocisus quinquefolia) má kolmý rast a preto sa dobré hodí na porastenie vyšších a užších stien. Naproti tomu pavinič trojlaločný (Parthenocisus tricuspidata) rastie viac vodorovne a teda je lepší na plošnejšie zazelenenie nie príliš vysokých stien a múrov. Pavinič je pestovateľsky nenáročný, znášajúci široké spektrum pôd a svetelných podmienok a jeho výhodou napríklad oproti vždyzelenému brečtanu je rýchlejší rast a premenlivosť (listy sa na jeseň sfarbujú do žlta až červena, v zime upúta spleť hnedastých konárikov). Oproti brečtanu je navyše pavinič podstatne menej agresívny k omietke, vďaka špecificky tvarovaným listom paviniča sa k omietke nedostáva ani dažďová voda a táto je chránená. Pavinič sa k omietke prichytáva pomocou prísavných doštičiek, ktoré nie sú tak agresívne ako prísavné korienky brečtanu. V prípade likvidácie porastu to navyše nie je v prípade paviniča až taký náročný zásah, ako by to bolo u brečtanu.

Daniel Košťál

Pin It