Pestovanie rôznych druhov drevín v nádobách je čoraz obľúbenejšie. Základom úspechu je voľba vhodného druhu a kultivaru, aj vegetačnej nádoby. Často sa na to zabúda.

 

drevinanadoba

 

Na prvom mieste je veľakrát výhodná cena alebo príťažlivý vzhľad črepníka. Dôležité je však uprednostniť niečo iné. Viac sa zamerajte na možnosti, ktoré daná nádoba ponúka. Ideálne by mala byť väčšia a zvnútra priestranná. Narastajúcemu koreňovému systému potom poskytne dostatok miesta.


Ak drevina rastie v príliš malom črepníku, rýchlo prekorení substrát, ten bude neustále presychať, drevina začne trpieť a rýchlo stratí svoj pôvodný vzhľad. Navyše vďaka nevhodnému výberu vegetačnej nádoby vzniká viditeľný a neprirodzený nepomer medzi nadzemnou a podzemnou časťou. Mohutnejšia nadzemná časť je aj neraz dôvodom, že črepník s drevinou bude nestabilný a padajúci.


Dreviny do malých črepníkov nepatria, vyhnite sa takémuto riešeniu. Nezabudnite klásť dôraz aj na to, aby bol črepník pre drevinu odolný voči mrazom. Nemá zmysel ho pred príchodom zimy každoročne sťahovať niekde do interiéru. Nádoba by tiež mala byť materiálovo, štýlovo aj farebne vhodná do daného prostredia. 

Pin It