Kúpacie jazierka a biobazény sú žiadanejším prvkom záhradnej architektúry. Plnia nielen rekreačnú funkciu, ale aj mikroklimatickú, estetickú a ekologickú.

 

biobazen2019


Cieľom tejto súťaže, ktorej prvý ročník usporiadala Asociácia biobazénov a jazierok, je zoznámiť odbornú aj laickú verejnosť s možnosťou kúpania v zariadeniach s biologickým, alebo biologicko-mechanickým čistením vody. Súťaž chce podporiť kvalitné realizácie kúpacích jazierok a biobazénov a oceniť spoločné úsilie investorov, projektantov a dodávateľov.


Trávenie voľného času v súčasnej rýchlej dobe je stále viac späté s túžbou človeka po vlastnej vodnej ploche. Majitelia rodinných domov a záhrad môžu v súčasnosti zvoliť vodný prvok slúžiaci nielen na kúpanie, ale poskytujúce tiež celoročný estetický zážitok. Takúto možnosť ponúkajú kúpacie jazierka a biobazény, v ktorých sa voda čistí biologickými procesmi, ktoré môžu byť podporené technickými opatreniami. Biofiltráciou je možné dosiahnuť mäkkú prirodzene čistú vodu, ktorá nezaťažuje kožu dezinfekciou. Voda v kúpacích jazierkach a biobazénoch zostáva aj cez zimu, odpadá tak každoročné napúšťanie, ktoré je v súčasnom období sucha neekologické a neekonomické.


Do súťaže Kúpacie jazierko roka mohli majitelia alebo autori projektov prihlásiť diela určené na kúpanie a plávanie, izolované od podkladu, vybavené biologickým alebo biologicko-mechanickým čistením s definovanými požiadavkami na kvalitu vody. Súťaž nebola určená pre verejné prírodné kúpaliská.


Desať prihlásených diel hodnotila začiatkom leta štvorčlenná odborná porota, ktorá určila víťaza v jednotlivých kategóriách. Pri hodnotení sa porota zamerala na celkovú kvalitu priestorového, funkčného, konštrukčne-technického a estetického riešenia, kvalitu stavebných a inštalatérskych prác, vhodnosť použitých vodných a močiarnych rastlín a udržateľnosť diela v ďalších rokoch.


Výsledky súťaže boli vyhlásené 16. júla pri príležitosti odborného seminára na tému kúpacie jazierka a biobazény. Z hľadiska princípu čistenia vody totiž rozlišujeme práve tieto dve kategórie, kedy kúpacie jazierka imitujú prírodný model stojatej vody s množstvom rastlín a princíp biobazénov vychádza z prírodného modelu prúdiacej vody a rastliny tu hrajú vedľajšiu úlohu.


Kategória Kúpacie jazierko


Kúpacie jazierka sú umelo založené nádrže so „stojatou“ vodou bez prítoku a odtoku, ktoré sú využívané na kúpanie. Sú rozdelené na úžitkovú a regeneračnú zónu. Základným princípom úpravy vody je predovšetkým činnosť zooplanktónu a sedimentácie. K vynášaniu živín dochádza pravidelným rezom rastlín a odstraňovaním sedimentu.


Prvé miesto v tejto kategórii získalo jazierko v Prahe-Ďáblicích, ktoré realizovala a do súťaže prihlásila spoločnosť Ekogreen. Autormi projektu sú Alena Fedurcová (Weiss and Wild) a Martin Panchartek. Jazierko s veľkosťou 150 m2 bolo vybudované v roku 2016 a je súčasťou rozsiahlej prírodnej záhrady.

 

kupacie jazierko2019

 

Kategória biobazén


Biobazény alebo prírodné bazény sú umelo založené nádrže s „cirkulujúcou“ vodou vnútri systému, bez prítoku a odtoku, ktoré sú využívané na kúpanie. Základným princípom úpravy vody je predovšetkým nárast biofilmu na pevnom povrchu tzv. biofilmového filtra. K vynášaniu živín dochádza odstraňovaním biofilmu a sedimentu.

 

jazierkovyska

 


Prvé miesto v tejto kategórii získal biobazén v záhrade v Českej Lipe z roku 2018 s veľkosťou 60 m2. Projekt záhrady vrátane jazierka spracoval ateliér záhradnej architektúry Flera, autorom technického riadenia je Petr Halama, ktorého spoločnosť Diké Zahrady jazierko postavila.


Druhé miesto v tejto kategórii patrí malému biobazénu s rozlohou 25 m2 v záhrade v Prahe-Vinoři, ktorý bol postavený v roku 2017. Autorkou projektu je Kateřina Dlabalová a jazierko postavila spoločnosť Ekogreen.

 

biobazen2


Kategória ostatné


Kategória ostatné zahŕňala umelo založené nádrže bez prítoku a odtoku, ktoré na biologicko-mechanické čistenie využívajú iné technológie, ako kúpacie jazierka a biobazény. Prvé miesto v tejto kategórii si odnieslo kúpacie jazierko v Hradci Králové, ktoré projektoval ateliér Flera. Autorom technického riešenia aj staviteľom jazierka s plochou 60 m2 bola firma OK Zahrady. Toto dielo si odnieslo aj cenu za najlepšie jazierko s technológiou Oase.


Kúpacie jazierka a biobazény sú neoddeliteľnou súčasťou záhrady aj domu, preto je nutné, aby ich umiestnenie, prepojenie s domom a začlenenie do záhrady riešil záhradný architekt ideálne už pri stavbe domu. Pokiaľ chcú záhradnícke firmy dodávať záhrady ako celok, je pre nich nevyhnutné, aby sa dokázali orientovať v technológiách, ktoré sa pri stavbe malých vodných plôch používajú. Aj preto v roku 2008 vznikla Asociácia biobazénov a jazierok (ABAJ). Združuje fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti záhradnej a krajinnej tvorby, ktoré sa profesionálne zaoberajú problematikou biobazénov, kúpacích a okrasných jazierok a prírodných kúpalísk.

 

ostatrne jazierka


Zdroj a foto: Svaz zákládaní a údržby zelene ČR

 

Pin It