Parky a záhrady sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. V dňoch 3.-5.6.2022 môžete navštíviť viac ako 100 zaujímavých parkov a záhrad po celom Slovensku.

 

vozp2022


Počas XIV. ročníka podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad budete mať jedinečnú možnosť spoznať čarovné prírodné zákutia, dozvedieť sa množstvo zaujímavostí z histórie i súčasnosti jednotlivých lokalít a zúčastniť sa zaujímavého programu, ktorý bol pripravený spolu s miestnymi organizátormi, dobrovoľníkmi a vlastníkmi zapojených parkov a záhrad.


Podujatie, ktorého cieľom je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty nášho zeleného dedičstva má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti Rendez-vous aux Jardins. Viac ako 500 záhrad nachádzajúcich sa v 23 európskych krajinách otvára svoje brány od piatka 3.júna do nedele 5. júna 2022, aby spoločne oslávili význam parkov a záhrad pre našu spoločnosť.


V roku 2022 bola zvolená celoeurópska téma „Parky a záhrady čelia klimatickej zmene“. Parky a záhrady plnia nenahraditeľnú funkciu v čase klimatických zmien a zároveň sú aj samé týmito zmenami vo veľkej miere dotknuté. V roku 2022 sa do podujatia prihlásilo 101 parkov a záhrad z územia celého Slovenska. Podujatie má ambíciu stať sa festivalom záhradného umenia i kultúry a je ladené v pozitívnom duchu oslavy hodnôt kultúrnej krajiny Slovenska, ktorej sú parky a záhrady významnou súčasťou. Hlavnou aktivitou podujatia sú komentované prehliadky parkov a záhrad, ktoré zabezpečujú ich vlastníci, správcovia a veľké množstvo dobrovoľníkov. Hlavným organizátorom podujatia je od roku 2007 Národný Trust n.o. – organizácia, ktorej poslaním je ochrana, obnova a zmysluplné využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Podujatie sa realizuje v rámci nášho projektu Centra záhradnej kultúry a krajiny.


V spolupráci s ISA Slovensko – združením arboristov, dlhoročným podporovateľom podujatia sa aj tento rok vysadí urastený strom. Tento rok to bude Brestovec západný (Celtis occidentalis) v zámockom parku v Malackách. Záštitu nad podujatím prevzali ministerka kultúry SR Natália Milanová, minister životného prostredia Ján Budaj a primátor mesta Bratislavy Matúš Vallo.


Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, MK SR a Nadácia mesta Bratislavy.


VOPZ 2022 v Bratislave


Počas XIV. ročníka podujatia v Bratislave budú pre návštevníkov sprístupnené mnohé zelené lokality. Pre náročnejších návštevníkov sú pripravené aj špeciálne tematické prehliadky s odbornými sprievodcami. V rámci okruhu Záhrady ako múza pre hudbu budú prezentované záhrady, s ktorými sa spájajú mená známych hudobných osobností a miesta, kde sa v minulosti konali nezabudnuteľné koncerty pod holým nebom. Ďalšie tematické okruhy sa budú konať v Horskom parku, ktorý bude pre anglicky hovoriacich záujemcov, Palácové záhrady čakajú rusky hovoriacich návštevníkov. Plný prekvapení bude okruh s názvom Kúzelná Bratislava a jej ukryté zelené tajomstvá, ktorý je špeciálne pripravený pre deti. Na bicykli cez tri parky sa prevezú cyklisti. Záhady bude zasa možné objaviť v interaktívnej prehliadke Záhady hradnej záhrady a so sprievodcom bude možné nakuknúť do tajomného Rómerovho domu, odkiaľ je celé podujatie pripravované.


Na tematické okruhy je nutné zakúpiť si vstupenku a dopredu sa zaregistrovať na stránke podujatia www.vopz.sk


Okrem tematických prehliadok budú otvorené aj viaceré záhrady, ktoré si návštevníci budú môcť pozrieť so sprievodcami - dobrovoľníkmi či priamo s majiteľmi a správcami týchto lokalít.

Ako sprievodný program k podujatiu bude v piatok 3.6. odborný seminár „Múdre stromy – manažment starobylých stromov v historických parkoch a záhradách Slovenska a Maďarska“.


VOPZ v ďalších lokalitách na Slovensku


Víkend otvorených parkov a záhrad je celoslovenské podujatie, do ktorého sa zapája aj množstvo parkov a záhrad z územia celého Slovenska.


Na západnom Slovensku si budú môcť návštevníci so sprievodcami prezrieť ovocný sad Schaubmarovho mlyna v Pezinku, záhradu Domu architektov vo Vištuku, Zámocký park v Malackách, Hlohovci alebo Záhrada a sad v Zavare.
Arboristi z ISA SLOVENSKO ošetria stromy v Zámockej záhrade v Holíči, v parku Dolná Krupá a Galanta.


Jednou z veľkých atrakcií tohto ročníka VOPZ bude isto patriť premietanie filmu v parku pred kinom Mier v Nových Zámkoch pomocou bicyklov na výrobu elektriny.


Na strednom Slovensku napríklad v Budatínskom parku sa dozviete čo je klimatická kríza, svoje brány otvorí aj Muzeálna záhrada SNM v Martine, záhrada pri rodnom dome súrodencov Rázusovcov vo Vrbici , alebo záhrada pri Bábkovom divadle v Žiline. Pridáva sa aj mesto Liptovský Mikuláš so svojimi siedmimi lokalitami. Nový „Náučný chodníka“ otvoria v Hrádockom arboréte v Liptovskom Hrádku.


Aj na východnom Slovensku priblížia hlavnú tému tohto ročníka: “Parky a záhrady čelia zmenám klímy“ nielen teoreticky, ale aj prakticky v parku pri Kaštieli Strážky. V parku pri Kaštieli v Hodkovciach budú zasa návštevníkov sprevádzať klienti domova sociálnych služieb, ktorí svoje prehliadky uskutočňujú v rámci sociálneho turizmu. V tomto roku sa zapája aj Výmenník Wupertálska v Košiciach, Park rodín v Tvrdošovciach a aj park pri Kaštieli v Petrovanoch. Dlhoročným partnerom podujatia VOPZ je mesto Spišská Nová Ves, ktoré do podujatia zapája šesť svojich lokalít.


Už tradične sa do podujatia zapájajú mnohé ukážkové prírodné záhrady, ktoré pripravili pre návštevníkov zaujímavý program a ukážky zdravého pestovania. Objavíte Žito v sýpke v Moravskom Lieskovom, Sad u Harušťákov, Jedloles, Záhradu pod Ďurkovcom, Záhradu v starom sade, Vidiecku záhradu v Petrovanoch nad Laborcom, či Včelársku záhradu v Smoleniciach.


Čisto prírodné prostredie návštevníci zažijú v Oáze Jakubskej cesty, Veľkom Blhu, Bárakúte aj v Sade Lúčky v Haluziciach.


Každý zo zaregistrovaných parkov, záhrad, ovocných sadov, zelených námestí, historických cintorínov, arborét alebo botanických záhrad je niečím zaujímavý – svojou históriou, nevšedným príbehom, záhradným dizajnom, ekologickým prístupom či zbierkou rozmanitej zelene. Prevažná väčšina vstupov do jednotlivých záhrad je zadarmo, no ak toto obľúbené podujatie podporíte kúpou odznaku, bude sa môcť konať aj na rok a prinesie vám ďalší zaujímavý víkendový program.


Viac o podujatí nájdete na www.vopz.sk.

 

Pin It