V dňoch 25. - 27. júna 2021 máte jedinečnú príležitosť na prechádzky a návštevu viac ako 100 parkov a zaujímavých záhrad po celom Slovensku.

 Víkend otvorených parkov a záhrad 25.-27.6.2021


Historické, komunitné, ukážkové prírodné, školské, súkromné i verejné parky a záhrady sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života nielen v čase pandémie. Počas XIII. ročníka podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad budete mať jedinečnú možnosť spoznať čarovné prírodné zákutia, dozvedieť sa množstvo zaujímavosti z histórie i súčasnosti jednotlivých parkov a zúčastniť sa programu, ktorý pre vás pripravili miestni organizátori, dobrovoľníci a vlastníci zapojených parkov a záhrad.


Podujatie, ktorého cieľom je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty nášho zeleného dedičstva má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti Rendez-vous aux Jardins. V roku 2021 bola zvolená celoeurópska téma „Odovzdávanie vedomostí“. Táto téma zdôrazňuje význam prenosu vedomostí a skúseností z generácie na generáciu, prenos know-how v geografickom zmysle i transfer poznatkov a skúseností vo formálnom i neformálnom vzdelávaní.

 

Víkend otvorených parkov a záhrad 25.-27.6.2021


V roku 2021 sa do podujatia zapojilo rekordných 106 parkov a záhrad z územia celého Slovenska. Podujatie má ambíciu stať sa festivalom záhradného umenia i kultúry a je ladené v pozitívnom duchu oslavy hodnôt kultúrnej krajiny Slovenska, ktorej sú parky a záhrady významnou súčasťou. Hlavnou aktivitou podujatia sú komentované prehliadky parkov a záhrad, ktoré zabezpečujú ich vlastníci, správcovia a veľké množstvo dobrovoľníkov.

 

Víkend otvorených parkov a záhrad 25.-27.6.2021

 

Hlavným organizátorom podujatia je od roku 2007 Národný Trust n.o. – organizácia, ktorej poslaním je ochrana, obnova a zmysluplné využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Podujatie sa realizuje v rámci nášho projektu Centra záhradnej kultúry a krajiny.


V spolupráci s ISA Slovensko – združením arboristov, dlhoročným podporovateľom podujatia sa aj tento rok vysadí vzrastlý strom – tentoraz to bude buk červený v Mestskom parku vo Fiľakove.

 

Víkend otvorených parkov a záhrad 25.-27.6.2021

 

Záštitu nad podujatím prevzali ministerka kultúry SR Natália Milanová, minister životného prostredia Ján Budaj a primátor mesta Bratislavy Matúš Vallo.


Podrobnejšie informácie o podujatí a jeho minulých ročníkoch sa dozviete na stránke www.vopz.sk

 

Pin It