Ekologická záhrada

Domy porastené popínavou zeleňou, ktorá je udržiavaná a má vymedzené hranice, sú už na pohľad príťažlivejšie. Zároveň sú viac chránené pred poveternostnými vplyvmi.

 

Táto stará, osvedčená a k životnému prostrediu priateľská metóda začína byť viac vyhľadávaná. V akom type záhrad pomôže a čo treba pre to urobiť?

 

 

Trvalá udržateľnosť patrí v súčasnosti k viac diskutovaným témam. Ako sa táto problematika dotýka záhrady? Čo všetko sa dá urobiť v prospech planéty?

 

 

Mnohé druhy rastlín majú schopnosť vábiť motýle. Ak si ich vysadíte, motýle ich rýchlo objavia a vy sa budete môcť vo svojej záhrade nadchýnať nádherou ich farebných krídel.

 

 

Takáto záhrada vyniká pestrosťou a osloví prirodzenosťou. Je originálnym priestorom a unikátnym ekosystémom, ktorý môže byť len na skok od vášho domu.

 

Počas najchladnejších dní v roku sa treba v záhrade postarať aj o vtáctvo, ktoré do nich prilieta. Zapojiť do tejto milej činnosti môžete pokojne aj deti. Pre tie je inštalovanie kŕmidiel a prikrmovanie vtáctva celkom zaujímavou činnosťou. Čo všetko sa na prikrmovanie hodí?

K zime neodmysliteľne patrí bohatá snehová nádielka. Hoci v posledných rokoch máme snehu menej, neraz prekvapí a zakrátko dokáže zakryť celú plochu záhrady. Môže zostať všade? Kam ho odpratávať?

Rozkvitnutá kvetinová lúka pôsobí bezpochyby romanticky a snom nejdeného milovníka kvetín je ju mať hneď za domom. Lenže kvetinová lúka sa nehodí všade. Do mestského prostredia príliš nezapadne, naopak na vidieku a pri chatách a chalupách v podhorských oblastiach bude pôsobiť kúzelne.