Nielen krásu meniacej sa okolitej prírody je možné po celý rok pozorovať z útulného a teplého prostredia zimnej záhrady. Moderná konštrukcia nadčasového dizajnu zaručuje príjemnú klímu, bezpečnosť, komfortnejšie bývanie a z toho plynúcu pridanú hodnotu pre nehnuteľnosť. Stačí si len správne vybrať!

 

zimne zahrady

 

Z architektonického aj užívateľského hľadiska sú ideálnou voľbou hliníkové konštrukcie, zostavené ideálne z tepelne izolovaných profilov štíhlych línií s možnosťou výberu odtieňa a funkčného prevedenia. Týmito charakteristikami sa plne stotožňuje napríklad systém zimných záhrad CMC 50 od firmy Schüco CZ.


Zimná záhrada ako vyrovávacia zóna

 

Zimná záhrada rozširuje obytný priestor a zaisťuje celoročný prísun prirodzeného svetla. Veľkoformátový sklenený plášť však funguje aj ako zásobník kumulujúci slnečné teplo, čím znižuje spotrebu tepla dodávaného z konvenčného vykurovacieho systému. Teplotný rozdiel medzi domom so zimnou záhradou a vonkajším prostredím je totiž citeľne menší než pri dome bez zimnej záhrady. Záhrada vytvára tzv. vyrovnávaciu zónu, alebo ochranný štít medzi vonkajšou a vnútornou teplotou. Popísaný energetický úsporný účinok pritom pôsobí počas dňa aj noci (bez priameho slnečného žiarenia).

 

Automatizovane a úsporne

 

Zimné záhrady nielenže rozširujú obytný priestor, do ktorého vnášajú viac denného svetla, v chladných mesiacoch zároveň znižujú závislosť na externých zdrojoch vykurovania. Samé presklené steny totiž fungujú ako významná zásobáreň energie zo slnka. Slnečné žiarenie je vnútri samovoľne prevádzané na teplo, respektíve dochádza k známemu skleníkovému efektu (lúče dopadajúce napríklad na podlahovú krytinu ju ohrievajú a teplý vzduch potom sála do priestoru). Tento stručne popísaný proces pozitívne ovplyvňuje spotrebu tepla privádzaného z konvenčných vykurovacích systémov. Pričom priehrievaniu priestoru v letných mesiacoch je možné jednoducho zabrániť použitím vhodnej tieniacej alebo ventilačnej techniky, napríklad markíz, žalúzií, tónovaných skiel s vysokým reflexným stupňom či ventilačných systémov.

 

Technológie Schüco sú kompatibilné so systémami automatizácie, zimnú záhradu tak bez komplikácií napojíte na centrálne riadenie rodinného domu.

 

Tepelne izolovaná hliníková konštrukcia

 

Z hľadiska konštrukcie je v ponuke rad systémových prvkov, rozmanitých z pohľadu tvarov, farieb aj funkčnosti. Vďaka modulárnemu prevedeniu nie je problém jednotlivé alternatívy kombinovať podľa predstáv zákazníka, dodávateľská firma spracuje moderný koncept i riešenie pre starú zástavbu, k dispozícii sú jedno aj dvojposchodové konštrukcie. Profily uvedeného systému sa vyznačujú ideálnymi hodnotami tepelnej izolácie vnútornej nosnej konštrukcie aj dielčich profilov. Úzke pohľadové šírky strešných profilov ručia za maximálny dopad svetla do interiéru záhrady.

 

Elektrické alebo manuálne ovládanie

 

Konštrukcie sú kompatibilné s posuvnými aj zhrňovacími hliníkovými dverami firmy Schüco. Upozorňujeme na paralelne posuvný a sklopný systém PASK či elektrický posuv e-slide, obidva systémy prispievajú k pohodlnému a bezproblémovému otváraniu aj ťažkých veľkoformátových krídel. Nevyhnutné a komfort dodávajúce prvky predstavujú strešné vetracie okná či možnosť inštalácie krokvíc s vstavaným osvetlením. Profily sú odolné voči vlúpaniu, doplnené adekvátnymi typmi kovaní s možnosťou vybavenia bezpečnostným sklom.

 

Alternatíva k zimným záhradám – terasová strecha

 

Terasové strechy Schüco predstavujú zaujímavú systémovú aj ekonomickú alternatívu zimných záhrad. Poslúžia pre efektívne zastrešenie terasy či ako garážový prístrešok. V porovnaní s drevenými pergolami garantujú svetlé, presvietené priestory. Terasové strechy sú transparentné a vzhľadovo homogénne. Konštrukčné riešenie prináša hneď niekoľko benefitov. Ploché kontúry profilov vnútornej nosnej konštrukcie zabezpečujú vysoký systém samočistenia na povrchu strechy. Alternatívne je k dispozícii bočné závetrie alebo neizolované posuvné zhrňovacie systémy, vytvárajúce „studenú“ zimnú záhradu.

 

 Zdroj a foto: Schüco

 

Pin It