zavlazovanie1Zavlažovacia technika nám uľahčuje prácu počas celej sezóny, najmä vtedy ak máme automatický systém zavlažovania. Ten sa ale automaticky nezazimuje. Nie je ale dobré čakať až kým teplota klesne k nulovým hodnotám.

 

Od včasného zazimovania totiž závisí aj životnosť zavlažovacieho systému. Pokiaľ by voda v systéme zamrzla, môže vzniknutý ľad svojou rozpínavosťou vážne poškodiť niektoré časti systému.Automatický podzemný závlahový systém je komfortným a inteligentným nástrojom bezstarostnej starostlivosti o záhradu. S koncom sezóny by ste však nemali zabúdať na jeho zazimovanie. „Včasné a dôkladné zazimovanie je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú životnosť zavlažovacieho systému," upozorňuje Bohdan Drobný, produktový špecialista značky Gardena. „Ako náhle sa ortuť teplomeru začne pohybovať okolo niekoľkých stupňov nad nulou, je nutné sa do zazimovania pustiť. Nečakajte do mrazov, kritickou hranicou sú v tomto prípade 4°C," odporúča B. Drobný.

 

Potrebné kroky

 

Zazimovanie znamená dôkladné odvodnenie všetkých častí zavlažovacieho systému, v ktorých by mohla voda zamrznúť. Prvým krokom je odpojenie systému od hlavného prívodu vody. Čerpadlo umiestnené mimo podzemnej nádrže treba odpojiť z elektrickej siete aj zo zavlažovacieho systému. Potom ho je potrebné pomocou ventilu odvodniť a uložiť v neobytných priestoroch. Ponorné čerpadlo je možné nechať aj v studni, tam by voda nemala zamrznúť, avšak odpojiť treba všetky zariadenia naň napojené. Následne je nevyhnutné vypustiť vodu zo samotného systému. Pri kvalitných podzemných závlahových systémoch sú oceniteľné odvodňovacie ventily, ktoré stačí otvoriť a vodu nechať samospádom vytiecť. Všetky ventily je na zimu nutné nechať otvorené. Ak ventily systém nemá, treba prácu spraviť za ne. Nie je to ale nič zložité. Na miesto, ktorým sa do systému privádza voda sa napojí kompresor, ideálne s nádržou so stlačeným vzduchom. Ten vodu vytlačí von cez zavlažovače. Práca je ukončená vtedy, keď cez zavlažovače ide už len vzduch.

 

Prídavné súčasti

 

Po odvodnení je čas sa postarať o prídavné súčasti systému. Ak závlahu riadia elektromagnetické ventily vo ventilovej šachte, treba ich demontovať a uložiť na miesto, kde v zime nemrznú. Ak zavlažovací systém riadi počítač, je potrebné ho odpojiť a uložiť na miesto, kde bude pred mrazom chránený. Pred uskladnením z neho pre istotu treba vybrať batériu, aby počas dlhšej nečinnosti nevytiekla a počítač nepoškodila. Rovnakým spôsobom sa odpájajú a skladujú aj prietokové hodiny, reduktor tlaku, senzor pôdnej vlhkosti, či dažďový senzor.Všetky ostatné koncové prvky systému sú po odvodnení mrazuvzdorné a možno ich cez zimu pokojne nechať pripojené a pripravené na ďalšiu sezónu.

 

Zdroj: Gardena

Pin It